Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Barrod, klump eller potte?

En plante kan skoles på flere måder som hver kun er optimalt for nogle  plantetyper.

Forskellene udmønter sig i en forskellig rod som i det følgende skal beskrives

Den færdige plante kan være

  • Med bare rødder.
  • Med klump om roden.
  • Med potte

En plante kan udmærket under skolingen høre til flere af de tre grupper undervejs.

Eksempel på barrodsplanter:

Der sås bøgetræer i bede i jorden, efter 2-3 år tages disse op og sælges som barroede hækplanter højde 30-50 eller 50-80 eller 80-120 cm over jorden .

Der er nogle der efter 1 eller 2 år tages op og plantes om hvor de står på ens og ofte større afstand og sælges nu som omplantede barrodede hæk planter, disse planter er ofte kraftigere og højere 80-120 cm.

Nogle af disse omplantede hæk planter plantes om endnu engang og står nu på større afstand og står 2 år mere og tages op og sælges som 6 årige, 2 gange omplantede barrodede hæk planter i størrelsen 125 -150 cm, kraftigere og højere end de for gående 4 årige og 2 årige kvaliteter.

Under kulturen bliver planterne rodskåret hvert år

Det er langt den billigste måde at producere disse planter på, men det stiller store krav til hele tiden at holde de bare rødder fugtige så de ikke tørrer ud og skades eller dør når de er taget op af jorden og til de er plantet igen.

For at kunne tage barroede planter op af jorden skal planterne være i hvile og have kastet eller visnet sine blade. Hvis denne af modning ikke er sket vil planterne skades eller dø ved omplantningen. Planterne kan nu plantes fra af modningen er sket og hele vinteren ( også i frost vejr ) til  ca. April, hvis planterne er taget op i god tid og lægger på kølelager kan der plantes noget længere.

Når bøge planterne er 125-150 cm stiller planterne større krav til at holde de kraftige rødder fugtige og stå stabilt i jorden. Her bør man være mere opmærksom på vanding samt overveje opbinding, risikoen for dårligere etablering øges her.

Forædling

Nogle af de 2 års bøgeplanter bruges til podning af de forskellige varianter så som blodbøg, blodsøjlebøg og mange flere.

Der sættes en kvist fra blodbøgen på den frøformerede bøg og de podninger der lykkedes pottes op resten kaseres.

Den ædle plante bindes til en stok og skud fra roden fjernes.

Blodbøgen sælges nu efter et par år i potte

For at lave store blodbøg plantes nogle af de pottede blodbøge ud i marken for få eller mange år senere at blive gravet op som træer.

Træerne kan tages op som barroede eller som klump træer.

Planter i potter

For at kunne dække behovet for store hæk planter, pottes der nogle af de 4 årige barroede hæk planter og disse vokser videre i potten et par år og sælges som 125-150 og 150 175 cm over potten.

I potten er roden altid beskyttet mod udtørring så længe der vandes i potten og derfor kan en pottevare sælges/ plantes hele året, planten skal blot være groet fast i potten og have den størrelse kunden spørger på.

Planter i potte skal stadig bindes op og sælges de i perioder hvor de har blade på kræver de ekstra opmærksomhed med vanding.

Planter i potte har gennemgået en dyr arbejdsproces ved at potte den enkelte plante, stilles den ud på drypvanding, der er stor afstand mellem planterne og produktions apparatet er dyrt, der er brugt spagnum, potte og stok til opbinding og håndtering og transport herfra er meget arbejdstung.

Derfor er den pottede plante mere driftsikker i de større størrelser men også meget dyrere.

Når rødderne vokser i en potte kan de ikke rodskæres ( kun ved oppotningen ) og står de for længe i samme potte vil rødderne blot vokse rundt i potten, hvor barrods og klumpplanter rodbeskæres ved omplantningen og rodskæres medens de står i jorden under kulturen, hvilke sikrer en velforgrenet rod.

Planter med klump

Planter med klump kan også dække behovet for store planter.

Planter med klump er ofte lidt kraftigere end planter i samme størrelse i potte og produktions apparatet er billigere, det koster ikke så meget at lade planterne stå længere tid i marken så nye størrelser nås. Der rodskæres og omplantes så roden hele tiden starter nye rødder inde fra.

Ønsker man rigtig store planter er de oftest med klump.

Planterne er tungere og tørrer ikke så let ud som planterne i potte.

Klumpplanterne kan ikke graves op når de er i vækst fordi der hukkes lidt af rødderne ved opgravningen, men er planterne gravet op i hvile kan de sælges lang tid efter.

Når det er forsvarligt at omplante store træer og ikke  ( mindre ) store hækplanter er det fordi der bliver udvist større omhu når der plantes træer end når der plantes hæk og kun noget af sortimentet er forsvarligt at udbyde som barroede

Klumptræerne er normalt de sikreste at etablere, men de kan være meget tunge fordi klumpens størrelse vokser med plantens størrelse.

Der er 3 forhold der betyder meget i valget om planteskolerne vil producere planter som barrods, klump eller potte.

  1. Vellykket etablering og vækst hos slut brugerne
  2. Produktions pris
  3. Efterspørsel

Erfaringen hos planteskolerne er at nogle træer uanset størrelsen etableres bedst når de produceres med potte eller klump medens andre træer etableres udmærket selv i store størrelser også som barroede og hermed billigere træer.

Planter der masse produceres og sælges i store kvanter vil ofte være billigst at producere som barrods planter, risikoen for udtørring inden de er plantet hos slut brugeren og hermed dårligere etablering er dog større.

Mange stauder og bunddække planter kan ikke eller er ikke rentable at producere som barrods planter.