Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Beskæring af buskroser

roser

Roser er gennem århundrede opdelt i grupper, der ofte henviser til rosernes oprindelse og formering. 

Af praktiske hensyn, er de her opdelt efter deres blomster og vækstegenskaber i hovedgrupperne ”buskroser”, ”storblomstrede roser”, ”buketroser”, ”bunddækkeroser” og ”slyngroser”.

Engelske og romantiske roser vurderes på deres blomsteregenskaber, og placeres i en af ovennævnte grupperinger. Beskæringstypen følger gruppen.

Buskroserne kaldes også for parkroser, og har egenskaben, at de vokser sig til større buske, der blomstrer på etårsgrene. Blomstringen sker over 2-3 uger, og beskæring fortages bedst som udtynding lige efter blomstring, alternativt om vinteren. Alternativt kan de formklippes lige efter blomstring, men det kræver at nyvæksten herefter får lov at sidde til næste års blomstring.

Beskæringstypen af buskroser er den samme som for prydbuske der blomstrer på etårsgrene

Storblomstrede, buket og bunddækkeroser

visne_skudspidser

De tre rosentyper er beskrevet under et, da beskæring af disse i princippet er den samme.
Alle tre typer roser har den egenskab, at de efter vinteren skæmmes af visne blomsterstande, og til tider af visne skudspidser efter vinterens frost.
Beskæringen går ud på at fjerne de visne plantedele ved en klipning, hvor der fjernes mindst muligt af rosenplanten. Det kan dog til tider, af vækstmæssige hensyn, være fornuftigt at lave en mere indgribende beskæring.

Tringuide til beskæring af roser

beskaering_trin_1
1. FØRST FJERNES ALLE DØDE GRENE VED BASIS.
2. Så fjernes de ældste og tidligere meget klippede grene, enten over en sund yngre gren eller ved jordoverfladen.
2. SÅ FJERNES DE ÆLDSTE
OG TIDLIGERE MEGET
KLIPPEDE GRENE, ENTEN
OVER EN SUND YNGRE GREN
ELLER VED JORDOVERFLADEN.
3. Når alle dårlige grene er fjernet, kan der udtyndes i de resterende grene, så der til sidst er en passende mængde sunde grene tilbage
3. NÅR ALLE DÅRLIGE GRENE ER FJERNET, KAN DER UDTYNDES I DE RESTERENDE GRENE, SÅ DER TIL SIDST ER EN PASSENDE MÆNGDE SUNDE GRENE TILBAGE
4. Til sidst klippes alle sunde grene over en udadvendt knop. Snittet bør være ca. 60 grader og ligge 2-3 mm. over knoppen. Klippehøjden bør være mellem halvdelen og 2/3 af rosens oprindelige højde. Denne rose var inden vinterens studsning ca. 1,4 meter høj, og blev klippet ned til ca. 70 cm. 5. Samme sommer, her midt i juli, står den samme buketrose ’Astrid Lindgren’, der på sidste side blev beskåret, med de første blomsterklaser, og endnu flere er på vej.
4. TIL SIDST KLIPPES ALLE SUNDE GRENE OVER EN UDADVENDT KNOP. SNITTET BØR VÆRE CA. 60 GRADER OG LIGGE 2-3 MM. OVER KNOPPEN.
KLIPPEHØJDEN BØR VÆRE MELLEM HALVDELEN OG 2/3 AF ROSENS OPRINDELIGE HØJDE.
DENNE ROSE VAR INDEN VINTERENS STUDSNING CA. 1,4 METER HØJ, OG BLEV KLIPPET NED TIL CA. 70 CM.
5. SAMME SOMMER, HER MIDT I JULI, STÅR DEN SAMME BUKETROSE ’ASTRID LINDGREN’, DER PÅ SIDSTE SIDE BLEV BESKÅRET, MED DE FØRSTE BLOMSTERKLASER, OG ENDNU FLERE ER PÅ VEJ.

Beskæringsmåden er den samme for hele gruppen af ”storblomstrede roser”, ”buketroser”, ”bunddæk-keroser” og ”slyngroser”.
Det er kun den færdige højde på de tilbageværende skud, der vil være forskellige.

Beskæring af bunddækkeroser

Er der tale om lidt større bede med bunddækkeroser, fx som her med ’The Fairy’, kan hækklipperen tages i anvendelse. Det bedste vil dog være at bruge håndsaksen og lave nogle korrekte snit. Roserne studses eller klippes ned til mellem halvdelen og 2/3 af højden.
ER DER TALE OM LIDT STØRRE BEDE MED BUNDDÆKKEROSER, FX SOM HER MED ’THE FAIRY’, KAN HÆKKLIPPEREN TAGES I ANVENDELSE. DET BEDSTE VIL DOG VÆRE AT BRUGE HÅNDSAKSEN OG LAVE NOGLE KORREKTE SNIT.
ROSERNE STUDSES ELLER KLIPPES NED TIL MELLEM HALVDELEN OG 2/3 AF HØJDEN.
Det enkelte snit er ikke særlig korrekt ved denne klippe-metode, men roserne skyder villigt, og som det ses her, står roserne midt i august, med en overdådig blomstring.
DET ENKELTE SNIT ER IKKE SÆRLIG KORREKT VED DENNE KLIPPE-METODE, MEN ROSERNE SKYDER VILLIGT, OG SOM DET SES HER, STÅR ROSERNE MIDT I AUGUST, MED EN OVERDÅDIG BLOMSTRING.

Beskæring af slyngroser

Slyngroserne vokser identisk med fx en bunddækkerose, men har noget kraftigere voksende grene, der sjældent fryser ned.

Uklippet slyngroseDe lange grene bindes op til stolper, stativer eller stammen på et træ. 


Slyngplanter efter beskæring

Nye grene vælges altid til erstatning for gamle, udtjente grene.
For typen der blomstrer hele sommeren, går beskæringen i første omgang ud på at fjerne døde grene.
Derefter tyndes der ud i grenmassen, ved at fjerne gamle dårlige skud først.
Til sidst klippes alle sidegrene tilbage, så der sidder 2-4 knopper på hver sidegren.

I løbet af sommeren vil den klippede rose blomstre på de nye skud, lige så flittigt som denne.
I LØBET AF SOMMEREN VIL DEN KLIPPEDE ROSE BLOMSTRE PÅ DE NYE SKUD, LIGE SÅ FLITTIGT SOM DENNE.

For typen der blomstrer på sidste års lange skud, er beskæringen en smule anderledes.
Som det ses, er de gamle afblomstrende skud ikke særligt kønne at se på, men de viser nøjagtigt hvordan blomstringen kommer til at ske igen år.
Hovedgrenene på slyngrosen bevares så længe de er sunde, og erstattes når der vokser nye frem.
De afblomstrede skud fra sidste sommer klippes af over en ny, frisk sidegren.

slyng_5

Herefter bindes de nye grene ind, og så er det bare at vente på den flotte blomstring.slyng_4

 Afpudsning af roser

afpuds1afpuds

Alle remonterende roser bør have afklippet deres visne blomster (afpudset), hvorimod buskroserne ofte får flotte bær og derfor ikke afpudses.
De visne blomsterstande klippes lige over den knop, der skyder med den nye blomsterklase.
Som det ses på denne blomstrende rose, skyder den nye gren fra det øverste blad under den første blomsterklase.
Derfor klippes visne blomster over øverste blad, lige under blomsterklasen.
I løbet af 3-4 uger er de nye skud klar til blomstring.
Hvis roserne afpudses lige efter blomstringen, kan blomstringen forventes resten af sæsonen.
Afpudsningsmetoden kan endvidere anvendes på prydbuske og stauder, hvor fremgangsmåden er den samme. Især hos stauderne kan der opnås fornyet blomstring.

 rosengrupper