Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Det regner og regner....

Regnen vælter ned og de sidste mange måneder har det virket til, at det ingen ende har villet tage. Februar og marts er normalt ret tørre måneder med frost, men de sidste par år har begge måneder været våde og grå.

Marker og haver står under vand og åer og søer går over deres bredder.

Normalt, så plejer regn at være velkommen, men med de mængder vi får nu, kan det give problemer - især på mere lerholdige jordtyper.

Umiddelbart, så virker det til, at vi lige så godt kan vænne os til det.

Hvad er en god jord?

Man kan ikke sige, at en jord er ‘god’ eller ‘dårlig’.

En jord kan være velegnet til visse planter, mens at den kan være uegnet til andre.

Dog, så er der generelle ønsker til, hvordan en havejord helst skal være.

Den må ikke være for fed, dvs. leret, men den må heller ikke indeholde for meget sand.

Vandet skal kunne dræne fra, da det er de færreste haveplanter, som tåler at stå med rødderne i vand i længere perioder.

Rødder har nemlig brug for ilt - præcis som du og jeg. Er jorden dækket af vand, så vil der heller ikke være ilt til stede. Det resulterer i at planten bliver kvalt og dør.

Traktose?

Traktose er et andet for for, at jorden er komprimeret.

Traktose ses ofte i forbindelse med nybyggede huse, eller hvor andet byggeri er foregået, er der ofte kørt med store tunge maskiner rundt på grunden.

Tunge maskiner giver både synlige og ikke synlige skader på jorden - især hvis der køres på en jord, som er meget våd.

En jord med traktose er trykket sammen, så regnvand kun i ringe grad kan trænge igennem. Skader efter traktose ses ofte 50-100 cm. nede i jorden og kan kun udbedres ved en dyb grubning af jorden, da det bryder de komprimerede jordlag.

For at kontrollere om der er traktose, graver du, huller i 1 m dybde rundt om på grunden. 

Her kan du hurtigt konstatere om jorden er trykket sammen og dermed meget svær at grave i . Grubningen foretages ved at en gruppe tand trækkes gennem jorden i 1m dybde og med 1 m afstand og grubningen bør foretages i en periode af året hvor jorden ikke er våd.

Krumme-struktur?

En god jord, er en jord med god ‘krumme-struktur’. 

En jord med god struktur, er en jord hvor at vandindholdet er passende for den type jord, man har i haven. 

Altså, er jorden er hverken for våd eller for tør, men lige perfekt.

Man kan selv teste ved at tage en håndfuld op og klemmer den sammen i hånden.

En sandet jord vil bare løbe ud af din hånd, mens at en tung lerjord bare vi forme sig til en kugle, når du klemmer den sammen i hånden.

Har jorden en god krumme-struktur, vil den stadig falde fra hinanden, men ved at bryde op i små knolde.

En tung lerjord kræver mere vand for at have korrekt struktur, end en sandet jord gør.

Derfor kan man heller ikke trække en rød tråd mellem mængden af nedbør og om ens jord er for våd.

Videoguide

Okay, hvad kan jeg så gøre for at forbedre min jord?

Der findes mange gode råd til, hvordan du kan forbedre jorden i din have.

Ud over den dybe grubning, kan du:

  • Du kan forbedre jorden ved at tilføre Champost Jordforbedring 

         Det vendes ned i min 50 cm. dybde i forholdet 1 del jordforbedring til 2 dele havejord.

  • Er jorden meget leret, kan der også vendes sand/grus i, sammen med jordforbedring.

  • Er jorden meget sandet kan med fordel tilføre en lerholdig muld.

  • Spagnum anvendes kun i meget fed jord, og den skal være af en grov struktur min. 20 mm. Anvend maximalt 1/3 af den samlede volumen der blandes i jorden. Meget vigtigt at planternes rødder ikke står i rent spagnum, men at spagnummen kun bruges til at forbedre jordstrukturen.


Du kan læse mere om god jord her:

Hvordan man får den gode havejord