Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Hvordan man får den gode havejord

Forudsætningen for at få succes med sit havearbejde er, at grundlaget, det vil sige jordbunden, er i orden. Ligesom et hus skal have et godt og stabilt fundament, skal haveplanterne og græsplænen have en god og stabil jord at gro i. Det kræver pleje og vedligeholdelse.

Denne artikel handler om, hvordan man kan få en god have jord og muld ved brug af kompost produkter. Artiklen handler udelukkende om pleje af en almindelig god, alsidig havejord og ikke om specielle havetyper som f.eks. sten- og surbundsbede.

Hvad skal der til for at opnå den gode havejord

Den gode havejord = “krummer” og humus En god havejord består af et muld-lag i de øverste ca. 20 – 30 cm (og gerne mere) af jord-bunden.

Muld er en blanding af råjord (sand og ler), organisk stof og såkaldte jordkolloider.

Jordkolloider er meget store, komplicerede molekyler, der næsten altid har en stor negativ kemisk ladning. De kan derfor binde sig til positivt ladede partikler i jorden. Dermed kan de dels medvirke til at holde på næringsstoffer og mineraler, dels kan de binde jordpartiklerne sammen i nogle løse “klumper”, der giver jorden den såkaldte krummestruktur, som er karakteristisk for en god muldjord.

Kolloiderne kan være uorganiske og bestå af lermineraler eller organiske, som består af humus.

Humus er dannet ved nedbrydning af plante- eller dyrerester, og er meget komplicerede, svært nedbrydelige kemiske forbindelser, der er dannet ved nedbrydningsprocesserne.

En god krummestruktur betyder, at jorden sikrer et godt fæste for planternes rødder, samtidig med at de kan trænge ned i jorden. Desuden er krummestrukturen medvirkende til at holde på vand og mineraler/næringsstoffer, så jorden er mere stabil over for udtørring og udvaskning af næringsstofferne.

Samtidig sikrer krummestrukturen, at jorden er porøs, så der kan trænge luft ned i de øverste jordlag og overskydende vand kan ledes væk. Derved fås de bedste forhold for mikroorganismer og regnorme, der sikrer et godt liv og omsætning i jorden.

Mikroorganismer og regnorme giver en god omsætning af planterester og organisk stof i jorden. Ved nedbrydning af organisk stof udvikles varme, kuldioxid og en langsom frigivelse af de næringsstoffer og mineraler, der er bundet i jorden. Disse næringsstoffer og mineraler kan optages af haveplanterne. Det giver en god, stabil men langsom næringsstoftilførsel til haveplanterne.

Selvom der tilføres gødningsstoffer og mineraler med komposten, kan det selvfølgelig være nødvendigt at supplere med ekstra gødning, men normalt vil et lag på 2 – 5 cm god kompost sikre tilstrækkelig næringsstofforsyning til planterne. Hvis der er brug for yderligere gødningstilførsel skal der helst bruges organisk gødning, evt. i form af komposteret husdyrgødning, da den herved vil medvirke til mulddannelsen.