Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Plantevejledning

Når du modtager dine nye planter, er de pakket tæt sammen, så fragten ikke bliver dyrere end nødvendigt og så planterne støtter hinanden. På den måde vælter de ikke rundt under transporten.

Når planterne pakkes ud, skal du være opmærksom på, at grenene på planten ikke hænger fast i hinanden. Grenene knækker let, hvis de hænger fast i noget. Derfor bør du sikre, at hele plantetoppen er fri fra andre planter, inden du trækker den op. I nogle tilfælde kan det være en fordel at skære emballagen op, så planterne kan trækkes forsigtigt ud af siden.

Kontrol

Kontroller den medfølgende følgeseddel for at sikre, at alle planter er leveret. Kontroller samtidig at størrelser og kvaliteter stemmer overens. Barrodede planter kontrolleres med tekst på sække og poser eller etiket. Emballagen åbnes ikke før plantning, så endelig kontrol foretages først her.

Er der planter, som ikke er leveret, og hvor antallet er rettet til på følgeseddlen, så ved vi det og trækker ikke penge fra din konto for disse. - Men kontroller hellere for en sikkerheds skyld. Årsagen til manglerne kan være, at de pågældende planter kan være udsolgte og ikke kan skaffes, eller det kan være planter, der ikke har været klar til pakning og kan sendes senere efter aftale.

Er der efter gennemgangen af de modtagne planter forhold, der ikke er tilfredsstillende hører vi gerne fra dig på [email protected] eller tlf. 8657 7557

Barrodsplanter

Leveres i en sæk, der er lukket med en syning eller de kan leveres med en pose om rødderne, der så er bundet sammen. Barrodsplanter skal anbringes i skygge efter modtagelse og sækkene åbnes først når de plantes.

Skulle der under transporten være kommet huller i sækkene, lukkes sækken med tape eller på andre måder, så sækkene igen er tætte. Er det store huller hører vi gerne fra dig.

Barrodsplanter skal i skygge og læ så snart det er muligt. Dette kan gøres ved at stille dem i carport /garage, eller på nord siden af huset. De må gerne dækkes af nogle tæpper eller lignende. Barrodsplanter kan kun holde sig kort tid oven på jorden - derfor skal de plantes inden for få max 3-4 dage.

Barrodsplanter må ikke tørre ud, men må heller ikke være våde i lang tid.

Hvis du ikke har mulighed for at plante dine barrodsplanter inden for oven nævnte tid, skal du sætte dem i indslag.

Indslag

Et indslag laves ved at du graver en rende. Du kan med fordel grave renden, hvor hækken senere skal plantes. Planterne slås ind i hele bundter, der hvor du vil plante de sidste planter i rækken.

Planterne tages ud af sækkene bundt for bundt, og sættes ned i renden, den opgravede jord fyldes ned om planterne, og jorden trædes til, så den slutter godt ind om rødderne. Renden fyldes til ca. 5 cm under den omkring liggende jord og fyldes nu med vand. Når dette er sunket ned, fyldes op igen med vand, indtil jorden er gennemvandet.

I indslaget kan planterne stå i længere tid, i den tid planterne hviler. Begynder planterne at springe ud kan de ikke flyttes, før planterne er afmodnede om efteråret. Står planterne sommeren over i bundterne, er der stor risiko for, at de bukker under.

Plantning af barrodsplanter

Ved plantning af hæk vil det være optimalt at grave en rende. Enkelte buske plantes i plantehuller.

Du starter med at grave renden/plantehullerne. Hullet skal være 2-3 gange så dybe/brede som rødderne.

Hvis terrænet falder mod planterenden, kan denne komme til at virke som et badekar, da alt vand vil trænge hen på det laveste sted, og hvis jorden i renden løsnet, vil det ofte være det lavest område. Opstår der vand i planterenden, vil rødderne i perioder kunne være uden ilt og skades eller dø. For at undgå dette, graves der drænrender ud af planterenden mod det faldende terræn, disse render fyldes i bunden op med sten og groft grus og øverst jord. Du kan også grave dybt- ned til 60-70 cm. dybde og fylde bunden med store sten og grus. Men som minimum skal du sikre dig, at bunden i planterenden er løs.

Hvis det er store planter eller der blæser meget, hvor hækken skal stå, skal du støtte planterne. Dette gøres ved at banke pæle, med max 5 meter afstand, i bunden af renden. Efter plantningen trækkes der tråde eller opsættes hegn, der støtter planterne.

Du tager nu et bundt op af indslaget / posen ( som lukkes godt til så de resterende planter ikke tørrer ud ), dypper planternes rødder i en spand vand, og skærer båndene op og lægger det løse bundt i en plastpose, så rødderne her holdes fugtige.

Planterne tages ud af posen enkeltvis. Plantes i renden lidt dybere end de har stået i planteskolen. Derefter fyldes jord på, planten trækkes lidt op, så den står 4-5 cm under jordniveau. Jorden trædes til omkring planten, samtidig med at planten rettes op så den står pænt på linje og lige op, ( det er en fordel at spænde en snor op og plante efter den ) jorden fyldes op til 4-5 cm under jordniveau.

Det resterende hul fyldes op med vand, når dette er sunket ned til rødderne fyldes hullet igen ind til jorden i hele plante hullet er gennemvandet.

Planter leveret med potte/klump

Opbevaring inden plantning

Potte / klumpplanter stilles, så de er lette at holde opvandet, planterne må gerne stå i skygge/læ  hvis det er muligt, så tørrer de knapt så hurtigt ud.

Nogle planter har svært ved at signalere, at de mangler vand. Prøv at mærke på jorden i klumpen, om den virker fugtig.

Du kan evt. sænke klumpen på en plante under vand, og lade den blive der 20 min. Derefter tager du den op og nu er den helt opvandet.  Du kan så vurdere, hvor meget en opvandet plante vejer.

Vær opmærksom på, at planter der står oven på jorden i potte eller klump, kun kan rumme vand nok til 1 dag, hvis det er tørt, varmt eller blæsende.

Planterne bør plantes hurtigst muligt. Det bør tilstræbes at de plantes inden for en uge fra modtagelsen.

Plantning

  1. Planternes klump sænkes under vand i 20 min.

  2. Der graves et stort plantehul 2-3 gange så stort som planteklumpen.

  3. Fyld den løse muld tilbage i plantehullet så hullet er 5 cm dybere end planteklumpens højde.

  4. Fjern potten og placer klumpen centralt i hullet, fyld hullet op med muld og træd denne til så den har god kontakt til klumpen.

  5. Fyld hullet op med vand og efterfyld til jorden er gennem våd i hele plantehullet.

  6. Fyld efter så der er 2 cm jord ind over klumpen.

 Husk at fjerne potten inden plantning. Nettet eller ståltråd omkring klump planter skal ikke fjernes inden plantning.

Plantejorden

Det vigtigste forhold for at du for succes med dine planter er at den jord planterne skal vokse i passer til plantens behov.

Loading...

Mykkorhizza

Mykkorhizza = svamperod er grupper af svampe der lever i symbiose (gensidig fordel ) med planterne.

Svampenes rødder vokser sammen med planternes rødder, så svampen får stoffer fra bladenes fotosyntese (sukker) fra planten som til gengæld får planten næringssalte og vand fra svampene.

Svampene kan op til 6-doble planterodens overflade. - læs mere her>>

Jordtræthed

Én af de øvrige faktorer man skal være opmærksom på ved plantning er jordtræthed, som specielt er et problem i hele rosenfamilien.

Vanding

Plantehullet vandes efter behov i en vækstsæson.

Grav ( med en planteske ) et lille hul i kanten af plantehullet og i plantehullets  dybde og mærk om mulden er fugtig, er der tørt vandes der grundigt.

Planterne vil hurtigt sætte deres rødder ud i den nye muld, og i takt med rødderne vokser ud i jorden jo mindre bliver vandings behovet.

I tørt, varmt og blæsende vejr, samt når nyvæksten er stor, bør du holde meget øje med planterne.

Optimal vanding i starten og i den første vækstsæson er meget vigtigt.

Gødskning

Bør ikke foretages senere end 1. august, så derfor er gødning ikke nødvendigt ved efterårs plantning med ved forårs plantning bør der gødes ( med f.eks. BIO HAVEGØDNING ) efter plantningen. Gødning og stærk kompost bør ikke blandes i plantejorden (for stærk gødning kan dræbe rødderne )

 

Vækst og plantekvalitet

Vi bestræber os altid på at levere planter af en meget høj kvalitet, som er vitale og livskraftige.

Planter, der ved modtagelsen ser skadede ud, eller på anden måde ikke lever op til dine forventninger byttes som regel. Kontakt kundeservice og få drøftet problemet.

Planter er dog levende skabninger, som kan variere betydeligt i hårdførhed og andre egenskaber. Derfor kan det aldrig helt undgås, at planterne får skader, eller går ud. Det kan være svampe eller insektangreb, tørke og kulde. 

Opstår der problemer med planterne senere, tilbyder vi muligheden for at tilkøbe vækst-garanti. Med vækst-garanti ombyttes alle planter der går ud, hvad enten det drejer sig om hæk, stauder, buske eller træer, inden for en etårig periode. 

Specielt for barrodede planter er vækst-garanti en oplagt mulighed.

Barrodede planter er væsentlig billigere end et tilsvarende produkt i potte eller klump. Barrodsplanter er desværre også mere sårbare ved omplantningen. Så man må normalt forvente at mellem 5 og 10% ikke kommer i gang. 

Barrodsplanter, der ikke er dækket med vækst-garanti, dækkes ikke af nogen form for garanti.

For at opnå erstatning, er det meget vigtigt at du har håndteret og passet planterne på en måde så planterne har haft de nødvendige vilkår, for at kunne overleve. Gror planterne fint i en vækstsæson er vi af den opfattelse, at vi har leveret et kvalitets produkt og eventuelle problemer, der herefter måtte komme, er os uvedkommende.

Vi står altid parat med rådgivning om eventuelle problemer.


Loading...