Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Plantevejledning

Når du modtager dine nye planter, er de pakket tæt sammen, så fragten ikke bliver dyrere end nødvendigt og så planterne støtter hinanden. På den måde vælter de ikke rundt under transporten.

Når planterne pakkes ud, skal du være opmærksom på at grenene på planten ikke hænger fast i hinanden, grenene knækker let, hvis de hænger fast i noget. Derfor bør du sikre at hele plantetoppen er fri fra andre planter, inden du trækker den op og i nogle tilfælde kan det være en fordel at skære emballagen op så planterne kan trækkes forsigtigt ud af siden.

Kontrol

Kontroller den medfølgende følgeseddel for at sikre, at alle planter er leveret, kontroller samtidig at størrelser og kvaliteter stemmer overens. Barrodede planter kontrolleres med tekst på sække og poser eller etiket. Emballagen åbnes ikke før plantning, så endelig kontrol foretages først her.

Er der planter som ikke er leveret, og antallet er rettet til på følgeseddlen, ved vi det og trækker ikke penge fra din konto for disse. - Men kontroller hellere for en sikkerheds skyld. Årsagen til manglerne kan være, at de pågældende planter kan være udsolgte og ikke kan skaffes, eller det kan være planter, der ikke har været klar til pakning og kan sendes senere efter aftale.

Er der efter gennemgangen af de modtagne planter forhold, der ikke er tilfredsstillende hører vi gerne fra dig på [email protected] eller tlf. 8657 7557

Barroede planter

Leveres i en sæk, der er lukket med en syning eller en pose om rødderne, der så er bundet sammen. Barrodede planter skal anbringes i skygge efter modtagelse og sækkene åbnes først når de plantes.

Skulle der under transporten være kommet huller i sækkene, lukkes sækken med tape eller på andre måder, så sækkene igen er tætte. Er det store huller hører vi gerne fra dig.

Barroede planter skal i skygge og læ så snart det er muligt. Dette kan gøres ved at stille dem i carport /garage, eller på nord siden af huset og gerne dækkes af nogle tæpper eller lignende. Barrodede planter kan kun holde sig kort tid oven på jorden - derfor skal de plantes inden for få max 3-4 dage.

Barrodede planter må ikke tørre ud, men må heller ikke være våde i lang tid.

Hvis du ikke har mulighed for at plante dine barrodede planter inden for oven nævnte tid, skal du sætte dem i indslag.

Indslag

Et indslag laves ved at du graver en rende. Du kan med fordel grave renden, hvor hækken senere skal plantes. Planterne slås ind i hele bundter, der hvor du vil plante de sidste planter i rækken.

Planterne tages ud af sækkene bundt for bundt, og sættes ned i renden, den opgravede jord fyldes ned om planterne, og jorden trædes til, så den slutter godt ind om rødderne. Renden fyldes til ca. 5 cm under den omkring liggende jord og fyldes nu med vand. Når dette er sunket ned til plante rødderne fyldes op igen med vand, indtil jorden er gennemvandet.

I indslaget kan planterne stå i længere tid, i den tid planterne hviler. Begynder planterne at springe ud kan de ikke flyttes før planterne er afmodnede om efteråret. Står planterne sommeren over i bundterne, er der stor risiko for, at de bukker under.

Plantning barrods planter

Ved plantning af hæk vil det være optimalt at grave en rende. Enkelte buske plantes i plantehuller.

Du starter med at grave renden/plantehullerne. Hullet skal være 2-3 gange så dybe/brede som rødderne.

Hvis terrænet falder mod planterenden, kan denne komme til at virke som et badekar, da alt vand vil trænge hen på det laveste sted, og er jorden i renden løsnet, vil det ofte være det lavest område. Opstår der vand i planterenden, vil rødderne i perioder kunne være uden ilt og skades eller dø. For at undgå dette, graves der drænrender ud af planterenden mod det faldende terræn, disse render fyldes i bunden op med sten og groft grus og øverst jord. Du kan også grave dybt- ned til 60-70 cm. dybde og fylde bunden med store sten og grus. Men som minimum skal du sikre dig, at bunden i planterenden er løs.

Hvis det er store planter eller der blæser meget hvor hækken skal stå, skal du støtte planterne. Dette gøres ved at banke pæle, med max 5 meter afstand, i bunden af renden. Efter plantningen trækkes der tråde eller opsættes hegn, der støtter planterne.

Du tager nu et bundt op af indslaget / posen ( som lukkes godt til så de resterende planter ikke tørrer ud ) dypper planternes rødder i en spand vand, og skærer båndene op og lægger det løse bundt i en plastpose, så rødderne her holdes fugtige.

Planterne tages ud af posen enkeltvis. Plantes i renden lidt dybere end de har stået i planteskolen. Derefter fyldes jord på, planten trækkes lidt op så den står 4-5 cm under jord nivau, jorden trædes til omkring planten samtidig med at planten rettes op så den står pænt på linje og lige op, ( det er en fordel at spænde en snor op og plante efter den ) jorden fyldes op til 4-5 cm under jord nivau.

Det resterende hul fyldes op med vand, når dette er sunket ned til rødderne fyldes hullet igen ind til jorden i hele plante hullet er gennemvandet.

Planter leveret med potte / klump

Opbevaring inden plantning

Potte / klumpplanter stilles, så de er lette at holde opvandet, planterne må gerne stå i skygge/læ  hvis det er muligt, så tørrer de knapt så hurtigt ud.

Nogle planter har svært ved at signalere, at de mangler vand, prøv at mærke på jorden i klumpen, om den virker fugtig.

Du kan evt. sænke klumpen på en plante under vand og lade den blive der 20 min, derefter tager du den op og nu er den helt opvandet.  Du kan så vurdere, hvor meget en opvandet plante vejer.

Vær opmærksom på at planter der står oven på jorden i potte eller klump, kun kan rumme vand nok til 1 dag, hvis det er tørt, varmt eller blæsende.

Planterne bør plantes hurtigst muligt. Det bør tilstræbes at de plantes inden for en uge fra modtagelsen.

Plantning

  1. Planterne klump sænkes under vand i 20 min.

  2. Der graves et stort plantehul 2-3 gange så stort som planteklumpen.

  3. Fyld den løse muld tilbage i plantehullet så hullet er 5 cm dybere end planteklumpens højde.

  4. Fjern potten og placer klumpen centralt i hullet, fyld hullet op med muld og træd denne til så den har god kontakt til klumpen.

  5. Fyld hullet op med vand og efter fyld til jorden er gennem våd i hele plantehullet.

  6. Fyld efter så der er 2 cm jord ind over klumpen.

 Husk at fjerne potten inden plantning. Nettet eller ståltråd omkring klump planter skal ikke fjernes inden plantning.

Plantejorden

Det vigtigste forhold for at du for succes med dine planter er at den jord planterne skal vokse i passer til plantens behov.

Loading...

Mykkorhizza

Mykkorhizza = svamperod er grupper af svampe der lever i symbiose (gensidig fordel ) med planterne.

Svampenes rødder vokser sammen med planternes rødder, så svampen får stoffer fra bladenes fotosyntese (sukker) fra planten som til gengæld får planten næringssalte og vand fra svampene.

Svampene kan op til 6-doble planterodens overflade. - læs mere her>>

Jordtræthed

Én af de øvrige faktorer man skal være opmærksom på ved plantning er jordtræthed, som specielt er et problem i hele rosenfamilien.

Vanding

Plantehullet vandes efter behov i en vækstsæson.

Grav ( med en planteske ) et lille hul i kanten af plantehullet og i plantehullets  dybte og mærk om mulden er fugtig, er der tørt vandes der grundigt.

Planterne vil hurtigt sætte deres rødder ud i den nye muld, og i takt med rødderne vokser ud i jorden jo mindre bliver vandings behovet.

I tørt, varmt og blæsende vejr, samt når nyvæksten er stor, bør du holde meget øje med planterne.

Optimal vanding i starten og i den første vækstsæson er meget vigtigt.

Gødskning

Bør ikke foretages senere end 1 august, så derfor er gødning ikke nødvendigt ved efterårs plantning med ved forårs plantning bør der gødes ( med feks. BIO HAVEGØDNING ) efter plantningen. Gødning og stærk kompost bør ikke blandes i plantejorden (for stærk gødning kan dræbe rødderne )

 

Det er vigtigt du sætter dig ind i vores vejledninger så planterne håndteres korrekt

Vi har plante garanti på vores planter som betyder at vi garanterer at vi leverer vitale og livskraftige kvalitets planter.

Barrodede planter er væsentlig billigere tilsvarende produkt i potte eller klump, de er også mere sårbare ved omplantningen. Derfor dækker plante garantien kun hvis der er udfald på over 10%. Er der udfald på over 10% dækker plantegarantien med 50%

For at opnå erstatning er det meget vigtigt at du har håndteret og passet planterne på måde så planterne har haft de nødvendige vilkår for at kunne overleve. Gror planterne fint i en vækst sæson er vi af den opfattelse at vi har leveret et kvalitets produkt og eventuelle problemer der herefter måtte komme, er os uvedkommende.

Vi står altid parat med rådgivning om eventuelle problemer.


Loading...