Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Har du styr på, hvordan du planter?

Når du modtager og planter nyt i haven, er der flere ting, du bør være opmærksom på. 

I denne artikel gennemgår vi de vigtigste punkter, så du er sikker på at få succes med plantningen. 

Hvordan du skal håndtere dine nye planter, afhænger i høj grad af, hvilken type plante, du har bestilt. Man kan både købe planter i potte, med klump om roden eller som barrod, hvor alt jorden er rystet af rødderne.

Uanset hvilken type plante du køber, er alfa og omega at du planter i ren jord. Er der ukrudt eller græsplæne, hvor du skal plante - så må du først ud og fjerne dette inkl. rødder.  

Nedenfor gennemgår vi de tre forskellige typer, og hvordan du skal håndtere de forskellige varianter.  

Barrodsplanter

Barrodsplanter leveres i en sæk, der er lukket med en syning, eller de kan leveres med en pose om rødderne, der er bundet sammen. Barrodsplanter skal anbringes i skygge efter modtagelse og sækkene åbnes først når de plantes.

Skulle der under transporten være kommet huller i sækkene, lukkes sækken med tape eller på andre måder, så sækkene igen er tætte. Er det store huller, hører vi gerne fra dig.

Barrodsplanter skal i skygge og læ, så snart det er muligt. Dette kan gøres ved at stille dem i carport /garage, eller på nord siden af huset. De må gerne dækkes af nogle tæpper eller lignende. Barrodsplanter kan kun holde sig kort tid oven på jorden - derfor skal de plantes inden for få max 3-4 dage.

Barrodsplanter må ikke tørre ud, men må heller ikke være våde i lang tid. Hvis du ikke har mulighed for at plante dine barrodsplanter inden for oven nævnte tid, skal du sætte dem i indslag.

Sådan laver du et indslag til dine barrodsplanter 

Et indslag laves ved at du graver en rende. Du kan med fordel grave renden, hvor hækken senere skal plantes. Planterne slås ind i hele bundter, der hvor du vil plante de sidste planter i rækken.

Planterne tages ud af sækkene bundt for bundt, og sættes ned i renden, den opgravede jord fyldes ned om planterne, og jorden trædes til, så den slutter godt ind om rødderne. Renden fyldes til ca. 5 cm under den omkring liggende jord og fyldes nu med vand. Når dette er sunket ned, fyldes op igen med vand, indtil jorden er gennemvandet.

I indslaget kan planterne stå i længere tid, i den tid planterne hviler. Begynder planterne at springe ud kan de ikke flyttes, før planterne er afmodnede om efteråret. Står planterne sommeren over i bundterne, er der stor risiko for, at de bukker under.

Sådan planter du barrodsplanter

Ved plantning af hæk vil det være optimalt at grave en rende. Enkelte buske plantes i plantehuller.

Du starter med at grave renden/plantehullerne. Hullet skal være 2-3 gange så dybe/brede som rødderne.

Hvis terrænet falder mod planterenden, kan denne komme til at virke som et badekar, da alt vand vil trænge hen på det laveste sted, og hvis jorden i renden løsnet, vil det ofte være det lavest område. Opstår der vand i planterenden, vil rødderne i perioder kunne være uden ilt og skades eller dø. For at undgå dette, graves der drænrender ud af planterenden mod det faldende terræn, disse render fyldes i bunden op med sten og groft grus og øverst jord. Du kan også grave dybt- ned til 60-70 cm. dybde og fylde bunden med store sten og grus. Men som minimum skal du sikre dig, at bunden i planterenden er løs.

Hvis det er store planter eller der blæser meget, hvor hækken skal stå, skal du støtte planterne. Dette gøres ved at banke pæle, med max 5 meter afstand, i bunden af renden. Efter plantningen trækkes der tråde eller opsættes hegn, der støtter planterne.

Du tager nu et bundt op af indslaget / posen ( som lukkes godt til så de resterende planter ikke tørrer ud ), dypper planternes rødder i en tynd vælling af jord og vand, og skærer båndene op og lægger det løse bundt i en plastpose, så rødderne her holdes fugtige.

Planterne tages ud af posen enkeltvis. Plantes i renden lidt dybere end de har stået i planteskolen. Derefter fyldes jord på, planten trækkes lidt op, så den står 4-5 cm under jordniveau. Jorden trædes til omkring planten, samtidig med at planten rettes op så den står pænt på linje og lige op, ( det er en fordel at spænde en snor op og plante efter den ) jorden fyldes op til 4-5 cm under jordniveau.

Det resterende hul fyldes op med vand, når dette er sunket ned til rødderne fyldes hullet igen ind til jorden i hele plante hullet er gennemvandet.

Planter leveret med potte.

Pottede planter stilles, så de er lette at holde vandet op. Planterne må gerne stå i skygge/læ  hvis det er muligt, så tørrer de knapt så hurtigt ud.

Nogle planter har svært ved at signalere, at de mangler vand. Prøv at mærke på jorden, om den virker fugtig. Du kan evt. sænke potteklumpen på en plante under vand, og lade den blive der 20 min. Derefter tager du den op og nu er den helt opvandet.  Du kan så vurdere, hvor meget en opvandet plante vejer.

Vær opmærksom på, at planter der står oven på jorden i potte, kun kan rumme vand nok til 1 dag, hvis det er tørt, varmt eller blæsende. 

Planterne bør plantes hurtigst muligt. Det bør tilstræbes at de plantes inden for en uge fra modtagelsen.

Sådan planter du pottede planter

Planternes potteklump sænkes under vand i 20 min. Herefter graves der et stort plantehul 2-3 gange så stort som planteklumpen, jorden løsnes godt i plantehullet bund og sider, brug evt en gravegreb.

Ønsker du at forbedre plantejorden, er det nu det skal ske: Den løse muld blandes med Jordforbedring i forholdet 1 del jordforbedring til 3 dele jord.

Fyld den løse muld tilbage i plantehullet, så hullet er 5 cm dybere end planteklumpens højde. Fjern potten fra planten og placer rodklumpen centralt i hullet, fyld hullet op med muld og træd denne til så den har god kontakt til klumpen.  Etabler den nødvendige opbinding til planten.

Fyld hullet op med vand og efterfyld til jorden er gennem våd i hele plantehullet. Fyld efter så der er 2 cm jord ind over potteklumpen.
Træd atter jorden til, denne gang let.
Etabler eventuelt jorddække til at holde på fugtigheden og forhindre fremspiring af ukrudt. Jorddække kan udføres med Jordforbedring (3-5 cm lag), kokosmåtte eller barkflis (5-8 cm)

Planter leveret med rodklump

Klumpplanter stilles så vidt muligt i skygge og læ  hvis det er muligt, så tørrer de knapt så hurtigt ud.
Hvis ikke du kan plante med det samme, kan du forhindre udtørring ved at pakke et fugtigt tæppe eller lignende om planternes klumper.

Sæt ikke klumpplanter i blød, da dette kan opløse klumpen og skade etableringen.
Vand i stedet godt, når planten er placeret i plantehullet og stabiliseret med eventuel opbinding.

Sådan planter du klumpplanter

 Sæt ikke klumpplanter i blød, da dette kan opløse klumpen og skade etableringen. Forsøg ikke at fjerne klumplærred eller trådnet om rødderne, da dette kan skade klumpen. Trådnet kan i stedet klippes over med en bidetang, efter at planten er placeret i plantehullet. Klumplærred forgår af sig selv.

Der graves et stort plantehul 2-3 gange så stort som planteklumpen, jorden løsnes godt i plantehullet bund og sider, brug evt en gravegreb.

Ønsker du at forbedre plantejorden, er det nu det skal ske: Den løse muld blandes med Jordforbedring i forholdet 1 del jordforbedring til 3 dele jord. Fyld den løse muld tilbage i plantehullet så hullet er 5 cm dybere end planteklumpens højde.

Placer rodklumpen centralt i hullet, fyld hullet op med muld og træd denne til så den har god kontakt til klumpen.  Etabler den nødvendige opbinding til planten.

Fyld hullet op med vand og efterfyld til jorden er gennem våd i hele plantehullet. Fyld efter så der er 2 cm jord ind over potteklumpen. Træd atter jorden til, denne gang let.

Etabler eventuelt jorddække til at holde på fugtigheden og forhindre fremspiring af ukrudt. Jorddække kan udføres med Jordforbedring (3-5 cm lag), kokosmåtte eller barkflis (5-8 cm)

Hvad skal du gøre når du modtager dine planter? 

Når du modtager dine nye planter, er de pakket tæt sammen, så fragten ikke bliver dyrere end nødvendigt, og så planterne støtter hinanden. På den måde vælter de ikke rundt under transporten.

Når planterne pakkes ud, skal du være opmærksom på, at grenene på planten ikke hænger fast i hinanden. Grenene knækker let, hvis de hænger fast i noget. Derfor bør du sikre, at hele plantetoppen er fri fra andre planter, inden du trækker den op. I nogle tilfælde kan det være en fordel at skære emballagen op, så planterne kan trækkes forsigtigt ud af siden.

Kontrollér om du har fået de rigtige planter tilsendt

Kontroller den medfølgende følgeseddel for at sikre, at alle planter er leveret. Kontroller samtidig at størrelser og kvaliteter stemmer overens. Barrodede planter kontrolleres med tekst på sække og poser eller etiket. Emballagen åbnes ikke før plantning, så endelig kontrol foretages først her.

Er der planter, som ikke er leveret, og hvor antallet er rettet til på følgesedlen, så ved vi det og trækker ikke penge fra din konto for disse. - Men kontroller hellere for en sikkerheds skyld. Årsagen til manglerne kan være, at de pågældende planter kan være udsolgte hos leverandør.

Er der efter gennemgangen af de modtagne planter forhold, der ikke er tilfredsstillende hører vi gerne fra dig på [email protected] eller tlf. 8657 7557

Sådan passer du planterne, efter du har plantet 

Det vigtigste for at du får succes med dine planter er, at den jord, planterne skal vokse, i passer til plantens behov.

De farlige konkurrenter i haven 

Græsplæne og etableret, flerårigt ukrudt udgør en af de farligste konkurrenter for en ny plante. Plænegræssets rod bliver hurtigt flere gange større end toppen og både græs og flerårigt ukrudt koloniserer omgivende jord som en tæt måtte, der opsuger al vand og gødning, der ellers skulle have gavnet din nye plante.  

Frihold derfor et areal på mindst 80 cm i diameter for al græsagtig vækst og alt flerårigt ukrudt som skvalderkål, nælder, senegræs o.l. så at din nye plante ikke skal kæmpe for sit liv - eller risikere at blive påkørt af plæneklipperen på regelmæssig basis, da dette kan give skader i bark og vækstlag, som til slut kan føre til plantens død.

Friarealet forhindrer også i et vist omfang musegnav i rodhalsen, som ellers kan være fatalt for plantens evne til at trække vand, da mus foretrækker at kunne sidde godt gemt i græsset mens de spiser.

Vanding af dine planter

Plantehullet vandes efter behov i mindst én hel vækstsæson. Grav ( med en planteske ) et lille hul i kanten af plantehullet og i plantehullets  dybde og mærk om mulden er fugtig, er der tørt vandes der grundigt. Planterne vil hurtigt sætte deres rødder ud i den nye muld, og i takt med rødderne vokser ud i jorden jo mindre bliver vandings behovet.

I tørt, varmt og blæsende vejr, samt når ny-væksten er stor, bør du holde meget øje med planterne. Optimal vanding i starten og i hele den første vækstsæson er meget vigtigt. Ved plantning af hæk anbefales altid vanding i siveslange. 

Den rigtige vanding er en vigtig forudsætning for at have en sund og velfungerende have. Vil du være sikker på at dine planter trives, bør du have styr på din vanding.

*Varme og tørre perioder, stiller store krav til vanding af nye planter og specielt nyplantet hæk. 

1-2 timers vanding med Uniram siveslange fra Plantetorvet 2-4 gange om ugen, alt efter årstid og vejr. Tjek evt. DMI's tørkeindeks skema

Hos Plantetorvet forhandler vi udelukkende Uniram , som er professionelt vandingsudstyr  i høj kvalitet. Vi har sammensat et komplet siveslange sæt med alt du skal bruge for at komme i gang med et siveslange system. Derudover er det naturligvis muligt at købe siveslange pr. meter.

Uniram er den bedste siveslange du kan få på markedet, den har selvrensende dyser og kan derfor "gemmes" under jorden. Husk altid at købe ende stykke  samt kobling til Gardena system, hvis du køber siveslange i metermål. 

Køb siveslange her

Gødning af dine planter 

Du bør ikke gøde senere end 1. august, med mindre der anvendes en decideret efterårsgødning.
Derfor er gødning ikke streng nødvendigt ved efterårsplantning - men det følgende forår bør der, nøjagtigt som ved forårsplantning gødes i april, maj og juni.

Gødning og stærk kompost bør ikke blandes i plantejorden, da for stærk gødning kan dræbe rødderne. 

Du finde alt gødning her. 

Den nødvendige opbinding

Korrekt opbinding redder plantens liv: det er ikke plantens top, som behøver opbindingen, men tvært imod dens rod. De nye hårrødder rykkes over, hvis din nye plante står og rokker i jorden for blæsten. Hermed berøves planten muligheden for at trække tilstrækkeligt med vand og næring op. 

Når de nye hårrødder skades, etableres planten ikke rigtig på sit voksested - så husk en god, kraftig opbindingspæl eller to - og et materiale, som ikke laver gnavesår på planten, fx jutesele.

Højere toppodede træer kan undertiden være forsynet med en støtte i form af en bambusstok, bundet tæt til stammen. Især på vindudsatte områder anbefales det at lade træet beholde denne stok i 2-3 vækstsæsoner, da tætte kroner og stort løv kan give et uventet stort træk i den unge stamme med skader og brud til følge.

Jordtræthed

Én af de øvrige faktorer man skal være opmærksom på ved plantning er jordtræthed. Af denne årsag anbefales udskiftning af jorden, hvis man ønsker at genplante roser i et gammelt rosenbed, eller sætte et nyt frugttræ, hvor et gammelt sådan har vokset.

Mykorrhiza

Mykorrhiza (svamperod) er grupper af svampe der lever i symbiose (gensidig fordel ) med planterne.

Svampenes rødder vokser sammen med planternes rødder, så svampen får stoffer fra bladenes fotosyntese (sukker) fra planten som til gengæld får planten næringssalte og vand fra svampene.

Svampene kan op til 6-doble planterodens overflade. læs mere her.

Vækst og plantekvalitet

Vi bestræber os altid på at levere planter af en meget høj kvalitet, som er vitale og livskraftige. Kontakt kundeservice, hvis du er i tvivl om din plante er i god form ved modtagelsen.

Planter er levende skabninger, hvis hårdførhed er betinget af mange faktorer.
Derfor kan det aldrig helt undgås, at planter får skader, eller går ud.
Af denne årsag tilbyder vi muligheden for at tilkøbe vækst-garanti.

Specielt for barrodede planter er vækst-garanti en oplagt mulighed, da de er væsentligt mere sårbare over for forkert håndtering, udtørring eller overvanding.  

Erstatning for en udgået plante kan som udgangspunkt ikke opnås, hvis planten har haft tilvækst i første vækstsæson efter plantningen.

Vi står altid parat med rådgivning om eventuelle udfordringer du måtte møde med din have.

God fornøjelse ! Vi leverer direkte til din adresse

Har du brug for råd til haven?  Spørg gartneren