Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Fagordbog

Barrodsplante
 Planter der leveres med nøgne rødder. Kun træer der kan tåle at blive plantet ud uden klump eller potte tilbydes som barrodsplanter, det er typisk for at gøre træet og håndteringen billigere.
Bunddækkeplanter
Lave eller fladt voksende buske, der er egnet til at dække jordoverfladen.
Buske
En kraftig velforgrenet plante, skal have 3- eller flere kraftige, velafmodnede grene. Svært forgrenede sorter do kun 2½ grene..
Let busk
Samme betegnelse som busk, dog mindre kraftig.
Dafo
Dafo er et registreret varemærke, som anvendes i tilknytning til sortsnavnet. Varemærket ejes af Danmarks Jordbrugsforskning og giver en sikkerhed for at den mærkede plante har sin oprindelse i en godkendt, certificeret kerneplante.
Frøplante
Plante der er fremkommet ved spiring af et frø.
Færdighæk
Hækplanter der er plantet og klippet tæt som hæk fra planteskolen. Man skal følge anbefaling om hvor mange der skal plantes pr. lbn. Meter for at få et optimal resultat.
Generativ formering
Plante der er fremkommet som frøplante.
Halvstamme
Plante med stamme der er lavere end et egentligt stammet træ. Stammehøjden kan variere fra 40 cm. Til 160 cm. Mellem rodhals og kronens begyndelse. Forædlingsstedet kan være såvel nær rodhals eller nær kronen, men for at undgå synlighed af sammenvoksningen ikke omkring midten af stammen.
Heister
En heister er et ungt træ med en tydelig gennemgående stamme og med jævnt fordelte sidegrene ca. 40 cm. Fra rodhalsen.
Højdemål
Totalhøjden af et planteprodukt måles fra rodhals til topknop.
Klumpplante
Planter der leveres med jordklump skal være dyrket i denne. Færdigvarer af nåletræer, stedsegrønne bladplanter og andre solitære planter levers ofte i denne form.
Omplantning
Betegner at planten flyttes fra et sted til et nyt voksested som et led i produktionsforløbet.
Podning
Samlebegreb af metoder at formere en plante ved at fastgro en del af planten på en grundstamme.
Potte- Plante
Plante der er dyrket i en potte, betegnes ved pottens rumindhold af dyrkningsmedie.
Prikling
Omplantning i de første levemåneder betegnes som prikling. Herefter taler man om omplantning
Proveniens
En anden betegnelse for herkomst. For en art eller underart er proveeniensregionene et område hvor der findes tilstrækkelige ensartede økologiske betingelser, og hvor der findes bevoksninger eller frøkilder med ensartede fænotypiske eller genetiske egenskaber.
Rodhals
Rodhalsen er den del der er mellem basis af de overjordiske dele af planten og det øverste af rodsystemet.
Rodskåret
Plante hvor rødderne er blevet beskåret horizontalt under dyrkning. - Betegnes med +
Slyngplanter
Er et almindeligt anvendt udtryk for såvel klatre- som slyngplanter, men egentlige slyngplanter fastholdes ved at slynge sig rundt om opstandere eller lignende.
Solitærplante
Er ekstra store planter der er produceret med henblik på anvendelse som enkeltstående plante i have eller anlæg. Her et for arten/sorten karakteristisk udseende.
Sommerprikling
Omplantning af ungplanter i vækstsæsonerne i modsætning til ordinær omplantning før vækstsæsonen og efterårsomplantning. Betegnes som eks. 2/1s
Sort
En bestand af dyrkede planter der afviger ved en eller anden karakter og bibeholder sine sortstypiske egenskaber når den formeres.
Stammehøjde
Ved fjernelse af sidegrene fra rodhals eller basis dannes en stamme. Flere stammeformer findes: • Frø- eller stiklingeformerede planter der opstammes. • Opstammede podede planter: a.Podet ved basis og trukket op. b.Podet i stammehøjde Stammehøjden er højden fra basis til krones nederste del.
Stammeomkreds
Stammeomkredsen måles i cm. Rundt om stammen 1 meter over rodhalsen.
Træagtig stikling
Stikling som er skåret af forveddet plantemateriale.
Vegetativ formering
Betegnelse for formeringsmetoder der i modsætning til generativ formering ikke tager udgangspunkt i frø. Eks. 0/1/1
+
= Rodskåret Se rodskåret
S
= Sommerprikling Se sommerprikling
T
= Træagtig stikling Se træagtig stikling
H
= Hæk – lidt kraftigere kvalitet min 2 betydende grene
0/1
= Vegetativ formeret Se vegetativ formering
1/0
= Generativ formeret Se generativ formering
/
= Omplantning Se omplantning
GR
= Antallet af grene
0/1
Etårig stikling
0/1T
Etårig træagtig stikling
0/2
Toårig stikling
0/2H
Toårig stikling - Hæk kvalitet
0/2T
Toårig træagtig stikling
0/1/1
Toårig stiklingformeret plante omplantet efter der første år.
0/1/1H
Toårig stiklingformeret plante omplantet efter der første år. – Hæk kvalitet
0/1/2H
Treårig stiklingformeret plante omplantet efter det første år. – Hæk kvalitet
1/0
Etårig frøformeret plante
1/0+
Etårig frøformeret plante samt rodskåret
2/0
Toårig frøformeret plante
2/0+
Toårig frøformeret plante samt rodskåret
1/1
Toårig frøformeret plante som er omplantet efter det første år.
1/2
Treårig frøformeret plante som er omplanter efter det første år.
2/1
Treårig frøformeret plante som er omplantet efter det andet år.
2/1s
Treårig frøformeret plante som er omplantet efter det andet år om sommeren.
2/2
Fireårig frøformeret plante som er omplantet efter det andet år.