Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Populære kategorier i Skov,- & Landskabsplanter

Stort sortiment af skovplanter & landskabsplanter

 Vi har et stort og bredt sortiment af planter til skov, natur og landskab. Så når du ønsker at udvælge planter ud fra specifikke behov, er dette stedet at kigge. Hvis du derimod fx går efter buskhegn, har vi gjort det nemt for dig og samlet det i færdige pakker. Du kan læse videre her, hvis du vil have mere inspiration, når du skal i gang med at plante naturen til:

Sådan får du succes med skov- & landskabsplanter

Plantetidspunkt

Løvtræsarter skal plantes fra midt i oktober. Plantningen kan fortsætte gennem hele vinteren, hvis jorden ikke er frossen, og frem til start juni. Nåletræsarter kan plantes fra midt i september til sidst i maj, dog afhængigt af vejrforhold og afbrudt af vinterperioden, hvor jorden er frossen.

Plantekvalitet

Kvaliteten af dine nyindkøbte planter er vigtig for at få succes med dine skov- og landskabsplanter. Hos Plantetorvet.dk fokuserer vi på plantens fysiske kvalitet, plantens genetiske kvalitet og plantens anvendelighed til det formål den er tiltænkt. 

Plantens fysiske udformning 

Plantens fysiske udformning sikres gennem produktionsmetoder og sortering af planterne. Vores leverandører følger De Danske Plantestandarder.

Skov,- & Landskabsplanter

Vildtpakke
Vildtpakke

Vildtpakke Vildpakke

Fra

699,00 kr.

Kvalkved
Kvalkved

Viburnum opulus Potte 2,0 liter,- 60-80 cm.

Fra

23,95 kr.

Vild brombær
Vild brombær

Rubus fruticosus Potte 3,5 liter 30-40 cm.

Fra

89,95 kr.

Slåen
Slåen

Prunus spinosa Potte 5,0 liter,- 40-50 cm.

Fra

94,95 kr.

Europæisk Lærk
Europæisk Lærk

Larix decidua Potte 5,0 liter,- 80-100 cm.

Fra

114,95 kr.

Læhegn beregnet til 30 meter
Læhegn beregnet til 30 meter

Læhegn beregnet til 30 meter Læhegn beregnet til 30 meter

1.499,00 kr.

Buskhegn
Buskhegn

Buskhegn beregnet til 30 meter Buskhegn beregnet til 30 meter

1.599,00 kr.

Stilkeg
Stilkeg

Quercus robur Barrods,- 1 års (1/0) 20-40 cm.

Fra

11,95 kr.

Vintereg
Vintereg

Quercus petraea Barrods,- 1 års (1/0) 20-40 cm.

Fra

11,95 kr.

Gedeblad 'Lebo'
Gedeblad 'Lebo'

Lonicera lederbourii 'Lebo' Barrods,- 1 års (1/0) 20-40 cm.

Fra

12,95 kr.

Hunderose
Hunderose

Rosa canina Barrods,- 1 års (1/0) 30-60 cm.

Fra

14,95 kr.

Rødeg
Rødeg

Quercus rubra Barrods,- 1 års (1/0) 30-50 cm.

Fra

17,95 kr.

Engriflet Hvidtjørn
Engriflet Hvidtjørn

Crataegus monogyna Barrods,- 1 års (1/0) 30-60 cm.

Fra

11,95 kr.

Klitrose
Klitrose

Rosa pimpinellifolia Barrods,- 1 års (1/0) 30-60 cm.

Fra

14,95 kr.

Almindelig Vildæble
Almindelig Vildæble

Malus sylvestris Barrods,- 1 års (1/0) 30-60 cm.

Fra

11,95 kr.

Hassel
Hassel

Corylus avellana Barrods,- 1 års (1/0) 30-60 cm.

Fra

15,95 kr.

Navr
Navr

Acer campestre Barrods,- 1 års (1/0) 30-60 cm.

Fra

10,95 kr.

Æblerose
Æblerose

Rosa rubiginosa Barrods,- 1 års (1/0) 30-60 cm.

Fra

14,95 kr.

Blågrøn Rose
Blågrøn Rose

Rosa dumalis Barrods,- 1 års (1/0) 30-60 cm.

Fra

14,95 kr.

Almindelig Hyld
Almindelig Hyld

Sambucus nigra Barrods,- 1 års (1/0) 40-60 cm.

Fra

17,95 kr.

Seljepil
Seljepil

Salix caprea Barrods,- 1 års (0/1) 40-60 cm.

Fra

13,95 kr.

Rødel
Rødel

Alnus glutinosa Barrods,- 1 års (1/0) 40-60 cm.

Fra

9,95 kr.

Mirabel
Mirabel

Prunus cerasifera Barrods,- 1 års (1/0) 40-60 cm.

Fra

12,95 kr.

Gråpil
Gråpil

Salix cinerea Barrods,- 1 års (0/1) 40-60 cm.

Fra

13,95 kr.

Gråpil
Gråpil

Salix cinerea Barrods,- 1 års (0/1) 40-60 cm.

Fra

13,95 kr.

Vent venligst..

I tabellen nedenfor er de vigtigste kriterier listet: 

 

Dansk standard for skov og landskabsplanter

 

Plantens genetiske kvalitet 

Afhænger af hvor frøet er høstet eller stiklingerne klippet. Populært sagt, så ligner børn for det meste deres forældre og det gælder også for planter. Det er ofte svært at se den genetiske kvalitet af planten, men den genetiske kvalitet er af stor betydning for hvordan planten vil udvikle sig på længere sigt.

Helt konkret er det plantens genetiske kvalitet der f.eks. bestemmer hvor tidligt planten springer ud, afmodner og hvor hurtigt den vokser. For arter som er følsomme overfor forårsfrost i forbindelse med udspring, f.eks. nordmansgran, er den genetiske kvalitet derfor af meget stor betydning.

Hvorfor læhegn ?

Der er mange gode grunde til at plante læhegn. Landbrugsbedrifterne bliver større, og store ensartede monokulturer er ikke atraktive for den vilde flora og fauna.

Læhegn giver landskabet karakter og forbedre miljøet for både dyr og mennesker.

Undersøgelser viser da også, at vildtet følger læhegnene som ledeveje fra et sted til et andet. Planter man læhegn øger man værdien af ejendommen, og får dertil et meget rigere dyre- og planteliv.

Vildtremiser

Med ganske få midler kan man virkelig forbedre sin jagt på ejendommen. Her er et forslag til et vildtremise efter alle kunstens regler. Selv mindre beplantninger som kan klares på en enkelt dag, kan gøre meget for vildtet på din ejendom - f.eks ved hjælp af nedenstående vildtpakker.
Fagudtryk

Barrodsplante

Planter der levres med nøgne rødder. Det vil sige at alt jorden er rystet af og planterne er typisk bundlet i bundter med enten 10 eller 25 stk.

Omplantning

Betegner at planten flyttes fra et sted til et nyt voksested som et led i produktionsforløbet. 

Proveniens

En anden betegnelse for herkomst. For en art eller underart er proveeniensregionene et område hvor der findes tilstrækkelige ensartede økologiske betingelser, og hvor der findes bevoksninger eller frøkilder med ensartede fænotypiske eller genetiske egenskaber

Rodhals

Rodhalsen er den del der er mellem basis af de overjordiske dele af planten og det øverste af rodsystemet.

Rodskåret

Plante hvor rødderne er blevet beskåret horizontalt under dyrkning. - Betegnes med +

Sommerprikling

Omplantning af ungplanter i vækstsæsonerne i modsætning til ordinær omplantning før vækstsæsonen og efterårsomplantning. Betegnes som eks. 2/1s

Generativ formering

Plante der er fremkommet som frøplante.

Vegetativ formering

Betegnelse for formeringsmetoder der i modsætning til generativ formering ikke tager udgangspunkt i frø. Eks. 0/1/1

Tekniske størrelses betegnelser 

0/1 = Vegetativ formeret Se vegetativ formering.

1/0 = Generativ formeret Se generativ formering Etårig frøformeret plante 

1/0+ = Etårig frøformeret plante samt rodskåret

/ = Omplantning Se omplantning

0/1 = Etårig stikling

0/2 = Toårig stikling

0/1/1 = Toårig stiklingformeret plante omplantet efter der første år. 

1/2 = Treårig frøformeret plante som er omplanter efter det første år.