Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Skov,- & Landskabsplanter

Stort sortiment af skovplanter & landskabsplanter

 Vi har et stort og bredt sortiment af planter til skov, natur og landskab. Så når du ønsker at udvælge planter ud fra specifikke behov, er dette stedet at kigge. Hvis du derimod fx går efter buskhegn, har vi gjort det nemt for dig og samlet det i færdige pakker. Du kan læse videre her, hvis du vil have mere inspiration, når du skal i gang med at plante naturen til:

Sådan får du succes med skov- & landskabsplanter

Plantetidspunkt

Løvtræsarter skal plantes fra midt i oktober. Plantningen kan fortsætte gennem hele vinteren, hvis jorden ikke er frossen, og frem til start juni. Nåletræsarter kan plantes fra midt i september til sidst i maj, dog afhængigt af vejrforhold og afbrudt af vinterperioden, hvor jorden er frossen.

Plantekvalitet

Kvaliteten af dine nyindkøbte planter er vigtig for at få succes med dine skov- og landskabsplanter. Hos Plantetorvet.dk fokuserer vi på plantens fysiske kvalitet, plantens genetiske kvalitet og plantens anvendelighed til det formål den er tiltænkt. 

Plantens fysiske udformning 

Plantens fysiske udformning sikres gennem produktionsmetoder og sortering af planterne. Vores leverandører følger De Danske Plantestandarder.

Læs mere

Skov,- & Landskabsplanter

Vildtpakke

Vildtpakke

Vildtpakke Vildpakke

Fra

699,00 kr.
Kvalkved

Kvalkved

Viburnum opulus Potte 2,0 liter,- 60-80 cm.

Fra

23,95 kr.
Vild brombær

Vild brombær

Rubus fruticosus Potte 3,5 liter 30-40 cm.

Fra

89,95 kr.
Slåen

Slåen

Prunus spinosa Potte 5,0 liter,- 40-50 cm.

Fra

94,95 kr.
Flere varianter
Europæisk Lærk

Europæisk Lærk

Larix decidua Potte 5,0 liter,- 100-125 cm.

Fra

114,95 kr.
Flere varianter
Læhegn beregnet til 30 meter

Læhegn beregnet til 30 meter

Læhegn beregnet til 30 meter Læhegn beregnet til 30 meter

1.499,00 kr.
Buskhegn

Buskhegn

Buskhegn beregnet til 30 meter Buskhegn beregnet til 30 meter

1.599,00 kr.
Stilkeg

Stilkeg

Quercus robur Barrods,- 1 års (1/0) 20-40 cm.

Fra

11,95 kr.
Flere varianter
Vintereg

Vintereg

Quercus petraea Barrods,- 1 års (1/0) 20-40 cm.

Fra

11,95 kr.
Flere varianter
Gedeblad 'Lebo'

Gedeblad 'Lebo'

Lonicera lederbourii 'Lebo' Barrods,- 1 års (1/0) 20-40 cm.

Fra

12,95 kr.
Hunderose

Hunderose

Rosa canina Barrods,- 1 års (1/0) 30-60 cm.

Fra

14,95 kr.
Flere varianter
Engriflet Hvidtjørn

Engriflet Hvidtjørn

Crataegus monogyna Barrods,- 1 års (1/0) 30-60 cm.

Fra

11,95 kr.
Flere varianter
Almindelig Vildæble

Almindelig Vildæble

Malus sylvestris Barrods,- 1 års (1/0) 30-60 cm.

Fra

11,95 kr.
Flere varianter
Rødeg

Rødeg

Quercus rubra Barrods,- 1 års (1/0) 30-50 cm.

Fra

17,95 kr.
Navr
Bestseller

Navr

Acer campestre Barrods,- 1 års (1/0) 30-60 cm.

Fra

10,95 kr.
Flere varianter
Æblerose

Æblerose

Rosa rubiginosa Barrods,- 1 års (1/0) 30-60 cm.

Fra

14,95 kr.
Rødel

Rødel

Alnus glutinosa Barrods,- 1 års (1/0) 40-60 cm.

Fra

9,95 kr.
Seljepil

Seljepil

Salix caprea Barrods,- 1 års (0/1) 40-60 cm.

Fra

13,95 kr.
Gråpil

Gråpil

Salix cinerea Barrods,- 1 års (0/1) 40-60 cm.

Fra

13,95 kr.
Flere varianter
Almindelig Hæg

Almindelig Hæg

Prunus padus Barrods,- 1 års (1/0) 40-60 cm.

Fra

12,95 kr.
Almindelig Røn

Almindelig Røn

Sorbus aucuparia Barrods,- 1 års (1/0) 40-60 cm.

Fra

11,95 kr.
Flere varianter
Ahorn / Ær

Ahorn / Ær

Acer pseudoplatanus Barrods,- 1 års (1/0) 40-60 cm.

Fra

10,95 kr.
Fuglekirsebær

Fuglekirsebær

Prunus avium Barrods,- 1 års (1/0) 40-60 cm.

Fra

12,95 kr.
Spidsløn

Spidsløn

Acer platanoides Barrods,- 1 års (1/0) 40-60 cm.

Fra

11,95 kr.
Spidsløn

Spidsløn

Acer platanoides Barrods,- 1 års (1/0) 40-60 cm.

Fra

11,95 kr.
Vent venligst..

I tabellen nedenfor er de vigtigste kriterier listet: 

 

Dansk standard for skov og landskabsplanter

 

Plantens genetiske kvalitet 

Afhænger af hvor frøet er høstet eller stiklingerne klippet. Populært sagt, så ligner børn for det meste deres forældre og det gælder også for planter. Det er ofte svært at se den genetiske kvalitet af planten, men den genetiske kvalitet er af stor betydning for hvordan planten vil udvikle sig på længere sigt.

Helt konkret er det plantens genetiske kvalitet der f.eks. bestemmer hvor tidligt planten springer ud, afmodner og hvor hurtigt den vokser. For arter som er følsomme overfor forårsfrost i forbindelse med udspring, f.eks. nordmansgran, er den genetiske kvalitet derfor af meget stor betydning.

Hvorfor læhegn ?

Der er mange gode grunde til at plante læhegn. Landbrugsbedrifterne bliver større, og store ensartede monokulturer er ikke atraktive for den vilde flora og fauna.

Læhegn giver landskabet karakter og forbedre miljøet for både dyr og mennesker.

Undersøgelser viser da også, at vildtet følger læhegnene som ledeveje fra et sted til et andet. Planter man læhegn øger man værdien af ejendommen, og får dertil et meget rigere dyre- og planteliv.

Vildtremiser

Med ganske få midler kan man virkelig forbedre sin jagt på ejendommen. Her er et forslag til et vildtremise efter alle kunstens regler. Selv mindre beplantninger som kan klares på en enkelt dag, kan gøre meget for vildtet på din ejendom - f.eks ved hjælp af nedenstående vildtpakker.
Fagudtryk

Barrodsplante

Planter der levres med nøgne rødder. Det vil sige at alt jorden er rystet af og planterne er typisk bundlet i bundter med enten 10 eller 25 stk.

Omplantning

Betegner at planten flyttes fra et sted til et nyt voksested som et led i produktionsforløbet. 

Proveniens

En anden betegnelse for herkomst. For en art eller underart er proveeniensregionene et område hvor der findes tilstrækkelige ensartede økologiske betingelser, og hvor der findes bevoksninger eller frøkilder med ensartede fænotypiske eller genetiske egenskaber

Rodhals

Rodhalsen er den del der er mellem basis af de overjordiske dele af planten og det øverste af rodsystemet.

Rodskåret

Plante hvor rødderne er blevet beskåret horizontalt under dyrkning. - Betegnes med +

Sommerprikling

Omplantning af ungplanter i vækstsæsonerne i modsætning til ordinær omplantning før vækstsæsonen og efterårsomplantning. Betegnes som eks. 2/1s

Generativ formering

Plante der er fremkommet som frøplante.

Vegetativ formering

Betegnelse for formeringsmetoder der i modsætning til generativ formering ikke tager udgangspunkt i frø. Eks. 0/1/1

Tekniske størrelses betegnelser 

0/1 = Vegetativ formeret Se vegetativ formering.

1/0 = Generativ formeret Se generativ formering Etårig frøformeret plante 

1/0+ = Etårig frøformeret plante samt rodskåret

/ = Omplantning Se omplantning

0/1 = Etårig stikling

0/2 = Toårig stikling

0/1/1 = Toårig stiklingformeret plante omplantet efter der første år. 

1/2 = Treårig frøformeret plante som er omplanter efter det første år.