Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Sargentsæble

Malus sargentii

  • Rig blomstring og frugtsætning til glæde for insekter og fugle
  • Planterne udvikler sig ensartet og danner smukke hegn og hække
  • Middelstor til stor busk. Velforgrenet vækst med brede grenvinkler.
  • Rigtig god hårdførhed, selv på udsat plads.
Mængderabat
Antal Pris
Fra 10 stk. 24,95 kr.
100 stk. Spar 5,00 kr./stk. 19,95 kr.
250 stk. Spar 10,00 kr./stk. 14,95 kr.

Angiv antal

Samlet pris

249,50 kr.

24,95 kr./stk.

Sargentsæble

Vækst
Middelstor til stor busk. Velforgrenet vækst med brede grenvinkler. Busken anvendes som bred, klippet eller uklippet hæk, som uklippet i hegn og gruppevis eller fritstående på steder hvor man ønsker en blomstrende og frugtbærende busk med iøjnefaldende høstfarver. Planterne udvikler sig ensartet og giver især en smuk uklippet hæk.

Løv
Lappede mørkegrønne blade. Smukke gule høstfarver over en længere periode af efteråret

Bark
Barken på unge skud først rødbrun og dunet. Den bliver senere gråbrun og furet. 

Blomster
Kort før og i forbindelse med løvspring , ses især på buskens lidt ældre grene en iøjnefaldende og velduftende blomstring.
Rosa knopper åbnes til hvide blomster med den klassiske æbleblomstduft. Blomsterne sidder mange sammen, som på æbletræer. Blomstring og bærsætning bliver rigest på en lys vokseplads.

Frugt
Mange orangerøde til røde bæræbler, som er spiselige men sure. De kan tilberedes som man normalt gør med paradisæbler, fx til gele.
Frugterne er meget populære hos alle bærædende fugle og ædes hurtigt efter løvfald. Blomstring og bærsætning bliver rigest på en lys vokseplads.

Vækstforhold
Rigtig god hårdførhed, selv på udsat plads. Meget vindfast. Trives på de fleste jordtyper, dog bedst hvor jorden er veldrænet.
Anvendes som bred, klippet eller uklippet hæk, i flerrækkede læhegn, samt enkeltvis eller i grupper i haver og parker hvor der ønskes en større, velformet prydbusk med rig blomstring og frugtsætning.

Plantning:
Sargentæble trives i de fleste jorder, dog ikke på våd bund. Planternes trivsel afhænger i et vist omfang af jordkvaliteten, hvorfor du med fordel kan overveje inden plantningen, om du bør tilsætte jordforbedring, eller måske dræne.
På tung lerjord løsnes og drænes jorden og der bør tilsættes lidt grus/sand samt jordforbedring der kan tilføre struktur. På let sandet jord tilsættes jordforbedring.

Ved anvendelse som hækplante, plantes 3-4 planter pr. løbende meter.
I blandede hegn eller gruppevis beplantning anvendes generelt 1-2 planter pr løbende meter.

Buskene skal vandes gennem etableringsfasen, for at udvikle et godt rodnet.
Planter du hæk eller hegn, vil det være en god idé at bruge en UNIRAM siveslange, der fordeler vandet jævnt til hver plante.
Gød gerne din hæk/dit hegn regelmæssigt i vækstsæsonen med f.eks. en organisk gødning eller en NPK gødning. 

Bladfarve Grøn
Blomsterfarve Hvid
Efterårsfarve Gul
Blomstring Sommer
Bladtype Løvfældende
Jordbund Middel
Lysforhold Fuld sol, Halvskygge
Vindforhold Ja
Vækst Kraftig
Bivenlig Ja
Højde 2 m.
Bredde 0.9-1.2 m.
Duft Ja
Anvendelse Hække
Modning Sep, Okt, Nov
Hæktype Klippet hæk, Uklippet hæk
Frugt/bær Røde bær
Placering Sol

Sådan får du succes med skov- & landskabsplanter

Løvtræsarter skal plantes fra midt i oktober. Plantningen kan fortsætte gennem hele vinteren, hvis jorden ikke er frossen, og frem til start juni. Nåletræsarter kan plantes fra midt i september til sidst i maj, dog afhængigt af vejrforhold og afbrudt af vinterperioden, hvor jorden er frossen.

Plantekvalitet

Kvaliteten af dine nyindkøbte planter er vigtig for at få succes med dine skov- og landskabsplanter. Hos Plantetorvet.dk fokuserer vi på plantens fysiske kvalitet, plantens genetiske kvalitet og plantens anvendelighed til det formål den er tiltænkt. 

Plantens fysiske udformning 

Plantens fysiske udformning sikres gennem produktionsmetoder og sortering af planterne. Vores leverandører følger De Danske Plantestandarder.

I tabellen nedenfor er de vigtigste kriterier listet: 

 

Dansk standard for skov og landskabsplanter

 

Plantens genetiske kvalitet 

Afhænger af hvor frøet er høstet eller stiklingerne klippet. Populært sagt, så ligner børn for det meste deres forældre og det gælder også for planter. Det er ofte svært at se den genetiske kvalitet af planten, men den genetiske kvalitet er af stor betydning for hvordan planten vil udvikle sig på længere sigt.

Helt konkret er det plantens genetiske kvalitet der f.eks. bestemmer hvor tidligt planten springer ud, afmodner og hvor hurtigt den vokser. For arter som er følsomme overfor forårsfrost i forbindelse med udspring, f.eks. nordmansgran, er den genetiske kvalitet derfor af meget stor betydning.

Hvorfor læhegn ?

Der er mange gode grunde til at plante læhegn. Landbrugsbedrifterne bliver større, og store ensartede monokulturer er ikke atraktive for den vilde flora og fauna.

Læhegn giver landskabet karakter og forbedre miljøet for både dyr og mennesker.

Undersøgelser viser da også, at vildtet følger læhegnene som ledeveje fra et sted til et andet. Planter man læhegn øger man værdien af ejendommen, og får dertil et meget rigere dyre- og planteliv.

Vildtremiser

Med ganske få midler kan man virkelig forbedre sin jagt på ejendommen. Her er et forslag til et vildtremise efter alle kunstens regler. Selv mindre beplantninger som kan klares på en enkelt dag, kan gøre meget for vildtet på din ejendom - f.eks ved hjælp af nedenstående vildtpakker.
Fagudtryk

Barrodsplante

Planter der levres med nøgne rødder. Det vil sige at alt jorden er rystet af og planterne er typisk bundlet i bundter med enten 10 eller 25 stk.

Omplantning

Betegner at planten flyttes fra et sted til et nyt voksested som et led i produktionsforløbet. 

Proveniens

En anden betegnelse for herkomst. For en art eller underart er proveeniensregionene et område hvor der findes tilstrækkelige ensartede økologiske betingelser, og hvor der findes bevoksninger eller frøkilder med ensartede fænotypiske eller genetiske egenskaber

Rodhals

Rodhalsen er den del der er mellem basis af de overjordiske dele af planten og det øverste af rodsystemet.

Rodskåret

Plante hvor rødderne er blevet beskåret horizontalt under dyrkning. - Betegnes med +

Sommerprikling

Omplantning af ungplanter i vækstsæsonerne i modsætning til ordinær omplantning før vækstsæsonen og efterårsomplantning. Betegnes som eks. 2/1s

Generativ formering

Plante der er fremkommet som frøplante.

Vegetativ formering

Betegnelse for formeringsmetoder der i modsætning til generativ formering ikke tager udgangspunkt i frø. Eks. 0/1/1

Tekniske størrelses betegnelser 

0/1 = Vegetativ formeret Se vegetativ formering.

1/0 = Generativ formeret Se generativ formering Etårig frøformeret plante 

1/0+ = Etårig frøformeret plante samt rodskåret

/ = Omplantning Se omplantning

0/1 = Etårig stikling

0/2 = Toårig stikling

0/1/1 = Toårig stiklingformeret plante omplantet efter der første år. 

1/2 = Treårig frøformeret plante som er omplanter efter det første år.