Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Storfrugtet Surbær

Aronia melanocarpa

Mængderabat
Antal Pris
Fra 25 stk 25,95 kr.
100 stk Spar 4,00 kr./stk 21,95 kr.
250 stk Spar 8,00 kr./stk 17,95 kr.

Angiv antal

Samlet pris

648,75 kr.

25,95 kr./stk

Storfrugtet Surbær


Vækst
Middelstor og velforgrenet busk med ægformet vækst. Planterne er frøformerede, meget ensartede af vækst, men ikke ganske identiske.

Løv
Bladene ovale og har ved udspring et smukt, bronzeagtigt skær, som fuldt udviklede er de mørkegrønne.
I efteråret ses over en længere periode meget smukke røde, rødgyldne, purpurrøde og orangerøde høstfarver.

Bark
Unge skud er glatte og brune. Ældre stammer bliver gråbrune og med små korktegninger.

Blomster
I forbindelse med løvspring ses rig blomstring med talrige cremehvide til hvide blomster, der sidder samlet i runde skærme, noget lig blomsterne på røn.
Blomsternes duft bærer mindelser om duften fra blomstrende tjørn og røn. Blomsterne søges af talrige bestøvende insekter. Selvbestøvende.

Frugt
Mange sorte, blanke bær på størrelse med solbær. Bærrene er sure, men spiselige og har et højt indhold af vitaminer og antioxidanter.
Anvendes ofte til produktion af saft eller syltes til marmelade, fx sammen med æbler. Saften er kraftigt farvet og giver også kulør til en lidt bleg rødgrød eller lign. Ønsker man ikke selv at bruge bærrene, ædes de med begejstring af havens fugle. Surbær giver liv i haven!

Vækstforhold
Stiller ingen særlige krav til jorden, blot denne er veldrænet. Trives både i lys og i halvskygge
Anvendes som frugtbusk eller prydbusk, enkeltvis eller i grupper i haver og parker, alternativt som en smuk uklippet hæk. Surbær har naturligt en velforgrenet vækstform med mange tynde grene, og danner en fin og tæt hæk, selv uden beskæring. Siden den også er meget hårdfør, ses den ofte i blandede hegn foruden som hække i haverne.

Plantning:
Plantes i almindelig næringsrig, men veldrænet havejord . På tung lerjord løsnes og drænes jorden og der bør tilsættes lidt grus/sand samt jordforbedring der kan tilføre struktur. På let sandet jord tilsættes jordforbedring.

Ved anvendelse som hækplante, plantes 2-3 planter pr. løbende meter.
I blandede hegn eller gruppevis beplantning anvendes generelt 1 planter pr løbende meter.
Fritstående buske kræver 1,5 meter i diameter

Bladfarve Grøn
Blomsterfarve Hvid
Efterårsfarve Rød
Blomstring Sommer
Bladtype Løvfældende
Lysforhold Fuld sol, Halvskygge
Vækst Normal
Bivenlig Ja
Højde 1-2 m.
Bredde 60-90 cm
Duft Ja
Anvendelse Haver, Hække
Modning Aug, Sep
Hæktype Klippet hæk, Uklippet hæk
Frugt/bær Ja
Placering Sol

Sådan får du succes med skov- & landskabsplanter

Løvtræsarter skal plantes fra midt i oktober. Plantningen kan fortsætte gennem hele vinteren, hvis jorden ikke er frossen, og frem til start juni. Nåletræsarter kan plantes fra midt i september til sidst i maj, dog afhængigt af vejrforhold og afbrudt af vinterperioden, hvor jorden er frossen.

Plantekvalitet

Kvaliteten af dine nyindkøbte planter er vigtig for at få succes med dine skov- og landskabsplanter. Hos Plantetorvet.dk fokuserer vi på plantens fysiske kvalitet, plantens genetiske kvalitet og plantens anvendelighed til det formål den er tiltænkt. 

Plantens fysiske udformning 

Plantens fysiske udformning sikres gennem produktionsmetoder og sortering af planterne. Vores leverandører følger De Danske Plantestandarder.

I tabellen nedenfor er de vigtigste kriterier listet: 

 

Dansk standard for skov og landskabsplanter

 

Plantens genetiske kvalitet 

Afhænger af hvor frøet er høstet eller stiklingerne klippet. Populært sagt, så ligner børn for det meste deres forældre og det gælder også for planter. Det er ofte svært at se den genetiske kvalitet af planten, men den genetiske kvalitet er af stor betydning for hvordan planten vil udvikle sig på længere sigt.

Helt konkret er det plantens genetiske kvalitet der f.eks. bestemmer hvor tidligt planten springer ud, afmodner og hvor hurtigt den vokser. For arter som er følsomme overfor forårsfrost i forbindelse med udspring, f.eks. nordmansgran, er den genetiske kvalitet derfor af meget stor betydning.

Hvorfor læhegn ?

Der er mange gode grunde til at plante læhegn. Landbrugsbedrifterne bliver større, og store ensartede monokulturer er ikke atraktive for den vilde flora og fauna.

Læhegn giver landskabet karakter og forbedre miljøet for både dyr og mennesker.

Undersøgelser viser da også, at vildtet følger læhegnene som ledeveje fra et sted til et andet. Planter man læhegn øger man værdien af ejendommen, og får dertil et meget rigere dyre- og planteliv.

Vildtremiser

Med ganske få midler kan man virkelig forbedre sin jagt på ejendommen. Her er et forslag til et vildtremise efter alle kunstens regler. Selv mindre beplantninger som kan klares på en enkelt dag, kan gøre meget for vildtet på din ejendom - f.eks ved hjælp af nedenstående vildtpakker.
Fagudtryk

Barrodsplante

Planter der levres med nøgne rødder. Det vil sige at alt jorden er rystet af og planterne er typisk bundlet i bundter med enten 10 eller 25 stk.

Omplantning

Betegner at planten flyttes fra et sted til et nyt voksested som et led i produktionsforløbet. 

Proveniens

En anden betegnelse for herkomst. For en art eller underart er proveeniensregionene et område hvor der findes tilstrækkelige ensartede økologiske betingelser, og hvor der findes bevoksninger eller frøkilder med ensartede fænotypiske eller genetiske egenskaber

Rodhals

Rodhalsen er den del der er mellem basis af de overjordiske dele af planten og det øverste af rodsystemet.

Rodskåret

Plante hvor rødderne er blevet beskåret horizontalt under dyrkning. - Betegnes med +

Sommerprikling

Omplantning af ungplanter i vækstsæsonerne i modsætning til ordinær omplantning før vækstsæsonen og efterårsomplantning. Betegnes som eks. 2/1s

Generativ formering

Plante der er fremkommet som frøplante.

Vegetativ formering

Betegnelse for formeringsmetoder der i modsætning til generativ formering ikke tager udgangspunkt i frø. Eks. 0/1/1

Tekniske størrelses betegnelser 

0/1 = Vegetativ formeret Se vegetativ formering.

1/0 = Generativ formeret Se generativ formering Etårig frøformeret plante 

1/0+ = Etårig frøformeret plante samt rodskåret

/ = Omplantning Se omplantning

0/1 = Etårig stikling

0/2 = Toårig stikling

0/1/1 = Toårig stiklingformeret plante omplantet efter der første år. 

1/2 = Treårig frøformeret plante som er omplanter efter det første år.