Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

...Og hvor har du så hjemme?

Hvad vil det sige, at en plante er hjemmehørende i Danmark? 

Det vil sige, at artens naturlige udbredelse inkluderer Danmark og nabolande og at plantearten har udviklet sig i dette område, gennem millioner af år.

Det giver sjældent mening at tale om rent danske hjemmehørende planter, fordi planter ikke kender til landegrænser.
Når man arbejder med registrering og katalogisering af hjemmehørende arter ser man derfor på planternes udvikling i større sammenhængende landområder.
Lokalt i Danmark og omkringliggende lande kan vi finde omkring 45 arter af træer og buske, som kan betragtes hjemmehørende - og mange flere urteagtige planter, altså stauder, bregner, græsser og enårige vilde planter.

Vil du vide mere om, hvorvidt en plante betragtes som hjemmehørende, kan du slå planten op i Rødlisten - her oplyses om en plante er hjemmehørende, naturaliseret, indført eller invasiv.
Du kan læse om, hvor planterne naturligt findes i Danmark og om hvor almindelige eller ualmindelige de er i naturen. Måske får du inspiration til at plante vintereg, avnbøg og tarmvridrøn i din egen have?
De er nemlig naturligt hjemmehørende i Danmark, men ses ikke så tit udenfor Bornholm.


Til glæde for mange

Alle de hjemmehørende arter af planter trives under netop vore jordbunds- vind og klimaforhold og er til glæde for mange mange flere end vi overvejer mens vi står i “sneen” af faldende hvide kronblade fra fuglekirsebær og skovæbler, indsnuser duften af blomstrende hvidtjørn - eller nyder synet af  de lysende røde og orange frugter af røn, kristtorn og hvidtjørn i kontrast til takstræets og skovfyrrens evigt grønne nåle.

Hjemmehørende arter indgår nemlig i et kompliceret samspil med svampe, insekter og andre organismer i naturen - og i haverne, naturligvis! Mange levende væsner kan tilpasse sig ændringer i omgivelserne men især blandt insekter og svampe findes der specialister:
Ønsker du at bestemte insekter ikke bare skal kunne spise og bo hos dig, men også kunne yngle, så skal du kigge nærmere på de hjemmehørende planter, snarere end de indførte - og samtidig huske på, hvilke andre krav de ønskede insekter stiller til deres “børnehaver”, så deres æg ikke blot kan klækkes, men at afkommet også kan leve og blive flyvedygtigt og yngledygtigt.

Ingen lindesværmere uden lindetræer, ingen citronsommerfugle uden enten vrietorn eller tørst - og ingen blåhatbier uden blåhat. Tænk de hjemmehørende planter med ind i havens indretning.


Bedre biodiversitet - du kan hjælpe i DIN have!

For hver art der uddør, påvirker det os alle. Biodiversitet handler om livet her på jorden og om den mangfoldighed af økosystemer og arter, der omgiver os. Mister vi arter og levesteder, selv blandt de helt små og næsten usynlige væsner, vil det påvirke alle de højerestående organismers liv og velfærd.

I din have lever masser af usynlige og synlige organismer, som du kan hjælpe til større trivsel ved dit valg af planter til haven - og med din måde at holde haven på.
Selv de mindste haver kan fungere som oaser og som "optankningssteder" for det naturlige vilde liv - og er der små oaser nok, så dannes der grønne korridorer på kryds og tværs af landet.

Ikke alt i din have behøver at være hjemmehørende.
Invasive planter vil vi naturligvis gerne undgå og de hjemmehørende vil vi gerne have flere af af hensyn til biodiversiteten - men det er ikke nødvendigt at se skævt til de indførte planter, eller for den sags skyld kassere dem eller undgå dem, når du køber nye haveplanter.
Selv om en plante ikke er hjemmehørende, kan den sagtens være til gavn for biodiversiteten som foderplante eller som værtsplante for en af de insekter, der IKKE er så kræsne!

Du kan med fordel tænke på værdien af dine haveplanter med dyreøjne: Har blomsterne pollen? Har de nektar? Er det tilgængeligt?
Sætter planterne frø, aks, bær eller andre frugter, som kan hjælpe en sulten fugl gennem vinteren?
Er der redeskjul, redemateriale, læ, barksprækker som små insekter kan søge ly i?
Hvis svaret er ja, behøver du ikke være bekymret!


Plant et træ for biodiversiteten… og for miljøet!

Der er med andre ord masser af gode grunde til også at plante hjemmehørende planter i sin have.
Og rigtig gode grunde til, at nogle af de hjemmehørende planter du vælger, skal være TRÆER.
Jo flere og større planter du indretter dig med i din have, desto mere klimavenlig og naturvenlig bliver den nemlig, fordi havens nytteværdi for klimaet hænger tæt sammen med havens samlede bladareal.

Nytteværdien for klimaet kan måles. Man kalder tallet for områdets biofaktor og du kan læse mere om biofaktor her og se, hvor grøn din egen have er, set med miljøets øjne!

Træer hæver biofaktoren på hele det område, deres krone skygger over, så når du planter et lille træ i år, øges havens biofaktor helt automatisk år for år, som træet vokser. Træer er nemlig de rene tryllekunstnere som i deres levetid forbruger og binder CO2 i store mængder og sågar kan fastholde luftforureningspartikler.

Vælger du en hjemmehørende art, når du planter et træ i haven, gør du altså nytte både for klimaet, dyrelivet, biodiversiteten - og for dig selv, der kan nyde blomstringen, bærsætningen, høstfarverne og den lette, dansende skygge under en udbredt trækrone.

Plant et (hjemmehørende) træ og oplev haveglæden på en ny måde! 
Er du i tvivl om, hvilke træer, buske, græsser og stauder der er hjemmehørende og hvilke der vil trives særlig godt i DIN have? 
Så skriv til gartnerne - de ved det og kan hjælpe dig med at finde de HELT rigtige planter!