Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Sådan øger du biodiversiteten i haven

Vær med til at give naturen en hjælpende hånd. Det behøver hverken at blive rodet eller besværligt, hvis du i din have vil hjælpe naturen på vej! 

I denne artikel kan du læse mere om biodiversitet, og hvad du selv kan gøre for at hjælpe naturen på vej. 

Kællingetand. Hjemmehørende art. 
Staudebed for øget biodiversitet, Tivoli Friheden 2022 Blomsterfestival. Design Plantetorvet.dk

Hvad er biodiversitet? 

Græsser, purpurtidsel og trevlekrone. 
Staudebed for øget biodiversitet, Tivoli Friheden 2022 Blomsterfestival. Design Plantetorvet.dk

Biodiversitet handler om livet her på jorden og om den mangfoldighed af økosystemer og arter, der omgiver os. Mister vi arter og levesteder, selv blandt de helt små og næsten usynlige væsner, vil det påvirke alle de højerestående organismers liv og velfærd.
I din have lever masser af usynlige og synlige organismer, som du kan hjælpe til større trivsel ved dit valg af planter til haven - og med din måde at holde haven på.
Selv de mindste haver kan fungere som oaser og som "optankningssteder" for det naturlige vilde liv - og er der små oaser nok, så dannes der grønne korridorer på kryds og tværs af landet.

Bedre biodiversitet i haven: Sådan gør du

Almindelig fingerbøl blandt græsser. Naturidentisk blomst.

Naturen hader bar jord.
Alle steder, hvor planteguder og havenisser kan se blot den mindste plet bar jord, kan se jord, da planter de derfor noget. I reglen ukrudt, ærgerligt nok.
Ukrudt, som vi bagefter bruger tid på at fjerne.

Det er ikke bare en ulige kamp hvis vi med hakkejern, sprøjter og ukrudtsbrændere forsøger at holde jorden bar og "ren" - vi skader også jorden derved! En bar jord tørrer ud, eroderer eller mister næringsstoffer
Til gengæld er der alt at vinde, ved at plante noget SELV, og på den måde komme ukrudtet i forkøbet.

Vælger du planter med naturidentiske blomster, hjælper du de insekter på vej, som lever af blomsternes pollen og nektar. Husker du på, at have blomstrende planter i haven lige fra det allertidligste forår til den sidste efterårsdag, så hjælper du både de trækkende insekter med et måltid inden afrejsen - og de overvintrende med et morgenmåltid, når de vågner efter vinterens dvale.

Rølliker (hjemmehørende art) sammen med gul farvebælg (indført). Begge med naturidentisk blomst. 

Vælger du hjemmehørende arter, hjælper du de insekter, som har behov for helt specifikke hjemmehørende arter for at kunne sætte levedygtigt afkom i verden.
De vil yngle i din have, hvis de korrekte planter er til stede - og hvis de omgivende arealer opfylder ønskerne for "børnehaven", hvilket ofte vil sige at der skal være tilgængelige områder med let jord, solvarme sten - og drikkevand. Vand er liv, om der så blot er tale om et lavt fad med små trædesten, så at tørstige insekter ikke drukner.

Vandbassin med stenrøse blandt mjødurt, trevlekrone og græsser. Staudebed for øget biodiversitet, Tivoli Friheden 2022 Blomsterfestival. Design Plantetorvet.dk

Sørger du for fuglene ved at lade græsser og stauders frøstande stå - og ved at have bær- kogle- og frugtbærende træer, prydbuske og stedsegrønne, så skaber du samtidig bedre overvintringsvilkår og bedre muligheder for at få unger på vingerne til foråret. Det uklippede græs og den visne staudetop er samtidig et godt vinterly for de insekter, der ikke kan trække til varmere himmelstrøg om vinteren, ligesom også stendiger, kvashegn og tørvediger er.


Plant et træ - eller flere!

Selv i de allermindste haver er der plads til et træ - det fylder kun stammens diameter nede ved jorden.
Men oppe i luften sker der ting og sager!
Træet er levested og foderkilde for mange, mange flere små organismer, end vi forestiller os - fugle, biller, og sommerfugle, lav, alger og svampe. Og jo ældre træet bliver, desto bedre. Et gammelt træ kan have mange hundrede forskellige arter "i sit hus" 

Lindesværmer på stamme af ældre lindetræ.

Træets blade er en ren fabrik for optagelse af CO2 og dannelse af ilt. Rødderne samarbejder nede i jorden med utallige små svampe og bakterier - de hjælper træet med at trække vand op og til gengæld giver træet næringsstoffer til sine små "medhjælpere" Næringsstoffer, som de ikke selv kan producere, fordi de ikke kan lave fotosyntese, sådan som planter kan.Med træer i haven hjælper du mange, mange flere arter end du kan forestille dig.
Er der allerede træer i haven, så pas endelig godt på dem og lad være med at fælde dem.
Husk at himlen er gratis. Din haves positive indvirken på miljøet hæves til det optimale på hele det areal, som træets krone skygger for.


Men bliver det ikke noget forfærdeligt rod?

Kattehale, Fredløs, Trevlekrone, Sølvpotentil og græsser. Staudebed for øget biodiversitet, Tivoli Friheden 2022 Blomsterfestival. Design Plantetorvet.dk

Kun hvis du selv vil!
Der findes metoder både til dig, der er elsker det vilde look og til dig, der foretrækker en mere klassisk have. Du behøver f.eks ikke lade hele græsplænen vokse vildt, for at glæde det vilde liv - lad i stedet et bånd af uklippet græs slynge sig gennem haven.

Læg tidlige blomsterløg i "båndet" og glæd dig over humlebiernes dronninger, der begejstret søger årets første foder deri.
Plant nogle af de gode aksbærende græsser ind mellem de øvrige - og plant sene stauder med gode frøstande, så der er vinterfoder til stillits og de andre frøædere.

Liatris, solhat , sæbeurt og trevlekrone mellem græsser.

Fjern ikke de visne blade fra haven, men lad dem ligge, hvor de ikke generer øjet eller færdslen - fx under hækken, under buskene eller på plænen.
I løbet af vinteren ser du, hvordan nogle af bladene på plænen tilsyneladende “rejser sig” og måske endda står som kræmmerhuse stukket ned i jorden i plænen og bede - det er regnormene, der trækker bladene ned for at spise dem. Naturen er fantastisk - hjælp den på vej - også i haven.


Guldøje

Undlad at sprøjte for "skadelige insekter" i havens planter - det går hårdere ud over de nyttige insekter, end det rammer de dyr vi ønsker at slå ihjel.
Bladlus i roserne er trælse....for kun for en stund!
Mange små dyr lever nemlig af bladlusene - mariehønens larver er den klassisk kendte, men også en smukke guldøjes larve æder bladlus - og dét i en grad, så at de decideret kaldes "bladlusløver".

Sprøjter vi for bladlus, slår vi samtidig mariehønselarver, bladlusløver og mange andre af lusenes naturlige fjender ihjel.  Også mejserne i haven fodrer unger op med bladlus. Sådan et lille kuld mejser kan æde mange mange tusinde lus inden de er på vingerne. Dræber du lusene, får mejserne færre unger på vingerne.
I stedet kan du effektivt bekæmpe bladlus ved at sørge for redekasser, vinterly og vinterfoder til de nyttige insekter og småfugle.
Husk også, at en tørkestresset og underernæret plante får flere skadedyr end en sund og velnæret plante - måske problemet med lus slet ikke skal løses med gift, men med vand, kompost og fugle?


Blåmejse mellem græsser


Har du brug for inspiration til at hjælpe naturen i din have?

spørg gartneren! Vi er fulde af gode ideer til at skabe haver med bedre biodiversitet. Også DIN have.

Anis-isop. Naturidentisk læbeblomst