Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Hæk af barrodsplanter? 

Hvad er barrodsplanter egentlig?

Jo, barrodsplanter er unge planter, som leveres med bare rødder.
Planterne er i efteråret blevet optaget i marken med maskiner, rystet fri for jord, sorteret, bundtet og lagt på køl, hvorfra de ekspederes ud til kunderne.


Barrodsplanter er billigere end planter med klump eller potte, fordi man kan producere væsentligt flere af dem på kortere tid og med færre ressourcer. Til gengæld er der naturlige grænser for hvor store planter man kan producere med bar rod: de meget store planter tåler ikke den hårde maskinelle optagning, som kan gøre at de mister rodhår undervejs. Og en stor plante, der skal etablere sig et nyt sted, har brug for så mange små rodhår som muligt, da det er dem og ikke de store tykke rødder, der trækker vand op.

Man kan først tage barrodsplanter op i marken, når årets tilvækst er afsluttet og vejret er køligt. Nogle planter kræver nattefrost, før de er klar til optagning.
Efteråret er derfor det klassiske tidspunkt for planteskolernes arbejde med optagning, håndtering og salg af barrodsplanter - og du kan købe dem umiddelbart herefter - og helt frem til den tid på foråret, hvor planterne ikke længere kan holdes tilbage på køl.
Usolgte planter sættes da påny i marken - nu med større afstand - og vokser endnu en sæson hos producenten. Når oktober kommer, kan de atter tages op, bundtes, sorteres og sælges.

Disse planter kan købes med bar rod, i den relevante sæson.
skovplanter og læ-planter
roser
hækplanter


Når du har købt barrodsplanter

Køber du barrodsplanter, skal de plantes så hurtigt som muligt efter modtagelsen. Indtil plantningen skal de blive i den lukkede pose og lægges så køligt og skyggefuldt som muligt.
Barrodsplanter er nemlig følsomme overfor udtørring af det blottede rodnet: Tørrer barrodsplanters rødder helt ud, dør planten.

Tørrer rødderne delvist ud, kan man være heldig at få dem til at vokse igen. Derfor er det så vigtigt at bevare fugtigheden omkring planternes rødder lige indtil plantningstidspunktet - og at holde temperaturen i bundtet lav, men ikke under frysepunktet.
Også planternes top har brug for kølig opbevaring - især, hvis der er blade på planterne.
Planter med løv, risikerer at "tage varme" når de ligger tæt bundtet i poserne - så skades vækstlaget og planterne stresses.

På planteskolerne har man derfor decideret kølelagring, som giver mulighed for en meget længere lagerperiode end den, du kan have derhjemme i garagen eller ved den nordvendte mur.
Når planterne lagres, sker det i store kølerum, hvor temperaturen er konstant lav og luftfugtigheden høj.

Inden plantning


Barrodsplanter har jo helt nøgne rødder. Derfor skal de opbevares køligt og i den lukkede pose, indtil de skal plantes, så de ikke bliver tørre. Vi anbefaler, at du planter dine barrodsplanter hurtigst muligt.
Hvis du ikke har tid til at gribe spaden for at plante samme dag, du modtager dem, kan de dog godt blive i posen i nogle få dage på et køligt og skyggefuldt sted.

Går der længere tid, må du i stedet grave et indslag til dem, så ikke de tager skade.

Et indslag er en dyb og ret bred rende, hvori du kan sætte planterne, uden at åbne bundterne.
Planterne tages ud af sækkene bundt for bundt, og sættes ned i renden, den opgravede jord fyldes ned om planterne, og jorden trædes til, så den slutter godt ind om rødderne. Renden fyldes til ca. 5 cm under den omkring liggende jord og fyldes nu med vand. Når dette er sunket ned, fyldes op igen med vand, indtil jorden er gennemvandet.

I indslaget kan planterne stå i længere tid - men stadig skal de plantes ud indenfor den naturlige hvileperiode. Begynder planterne at springe ud, mens de står bundtet i indslaget, er der stor risiko for, at de bukker under. Især planterne i midten af et bundt, går ofte til eller lider skade.

Inden du pakker planterne ud, skal du have gravet renden/hullerne til at plante dem i, så de skal tilbringe så kort tid som muligt med de nøgne rødder ude i sol og vind.
Inden du planter, skal du kontrollere, at de leverede planter stemmer overens med det du har bestilt. Se på følgesedlen og på planterne. Er du i tvivl, om du har modtaget det rigtige, så skriv til gartnerne.


 Er du i tvivl om, hvordan du planter og passer dine barrodsplanter, så læs her