Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Hæk eller hegn i skel - hvad er reglerne?

Hegn i og tæt på skelgrænsen mellem to grunde er en af de største grunde til konflikter mellem naboer. Men hvad er reglerne for hæk og hegn i skel? I denne artikel gennemgår vi de vigtigste regler, så du og din nabo kan undgå konflikt. 

Se hele udvalget af hæk her

Hvad er et skel? 

Skellet fortæller, hvor grænsen er mellem din og din nabos matrikel. Er du usikker på, hvor skellet er, så kan du typisk se skellinjen på et matrikelkort. Det er vigtigt at kende til skellet, da det har betydning for, hvor og hvor meget du må bygge på din grund. 

Det er kun en praktiserende landinspektør, som kan fastlægge et skel. Kan dig og din nabo ikke blive enige om skellet, kan der foretages en såkaldt skelforretning. Her bliver nabogrundenes forhold undersøgt sammen med relevante dokumenter. Det kan dog ende med at blive en dyr fornøjelse, og derfor er det altid en fordel, hvis man kan enes som naboer. 

Tjek kommunens og grundejerforeningens regler

I princippet kan dig og din nabo gøre lige, som I vil, så længe I er enige om det. Er I ikke enige, så kan hegnsloven anvendes, og I kan bede hegnsynet om at træffe en afgørelse. 

Inden i beder hegnsynet om hjælp, er det dog en god idé at tjekke lokalplanterne for din kommune. De enkelte kommuner kan nemlig have fastlagt regler og retningslinjer for, hvordan hegn må se ud i bestemte område . 

Ligeledes bør man altid tjekke med grundejerforeningen. De kan også have have fastsat specielle regler, som du er nødsaget til at følge. 

Hvor højt må et hegn være? 

Du og din nabo bestemmer selv, hvor højt I ønsker jeres hegn skal være. Kan I ikke blive enige, så må hækken eller plankeværket højst være 2 meter højt. Samme regler gælder, hvis du hegn ligger ud mod en offentlig vej.

Hvis din grund skråner, gælder det om at få talt med naboen og blive enige om en løsning. Er det ikke muligt, kan I skrive til kommunen, som sender et hegnssyn ud. Det vil koste omkring 2000 kroner, og oftest vil det være den, som ikke får ret, der skal betale regningen. 

Regler for fælleshegn

Ifølge hegnsloven er et fælleshegn betegnet som en tydelig adskillelse mellem to grunde. Fælleshegnet skal stå i selve skellet. 

  • Både hæk, planteværk, trådhegn, og murkværk bliver alt sammen kategoriseret som hegn. 
  • Et levende hegn må ikke bestå af giftige planter, træer eller buske. 
  • Træer på række kan også kategoriseres som hegn, hvis der er kort indbyrdes afstand mellem træerne, hvis træerne er i nogenlunde samme størrelse, og der er et vist antal træer på række. 
  • Medmindre andet er aftalt, så er begge naboer er forpligtet til at deltage i arbejde med at klippe hækken eller sætte et plankeværk op. Desuden skal udgifterne fordeles ligeligt. 

Regler for eget hegn

Nogle husejere vælger at sætte deres eget hegn op, hvis de ikke ønsker, at naboen skal kunne kigge igennem hækken. Eller omvendt, hvis man ønsker en grøn beplantning i stedet for et plankeværk i skellet. Denne form for hegn er kaldet 'eget hegn'. 

  • Eget hegn må have samme højde som fælleshegnet plus afstanden til dette. Er jeres fælleshegnet eksempelvis 2 meter højt, og dit eget hegn står en halv meter fra fælleshegnet, så må dit eget hegn være 2,5 meter højt.
  • Du skal selv betale udgifterne til dit eget hegn 
  • Dit eget hegn må ikke stå i vejen for fælleshegnet, så det ikke kan vedligeholdes. 

Træer, der skygger, er ikke omfattet af hegnsloven

Selvom naboens træer kan være generende, når de dækker for solen, så er de ikke omfattet af hegnslovens regler, hvis de ikke står i skellet. 

Vokser træets grene derimod ind på nabogrunden og er generende, må du gerne klippe grenene i skellinjen. 

Har du brug for råd til haven?  Spørg gartneren