Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Hæk eller hegn i skel?

Skellet fortæller, hvor grænsen er mellem din og din nabos matrikel. Er du usikker på, hvor skellet er, så kan du typisk se skellinjen på et matrikelkort. Det er vigtigt at kende til skellet, da det har betydning for, hvor og hvor meget du må bygge på din grund - og hvor skelhækken skal stå.
Kan du og din nabo ikke blive enige om hvor skellet er placeret, kan der foretages en såkaldt skelforretning, hvor en landindspektør mod honorar afgør skellets placering.
Det er kun en praktiserende landinspektør, som med retsvirkning kan fastslå et skel.


Hegn og hæk i skel

Ifølge hegnsloven er et fælleshegn betegnet som en tydelig adskillelse mellem to grunde, som er placeret i skellinjen mellem disse.

Man har altid ret til en adskillelse i skel, men om den skal bestå af hæk, plankeværk, trådhegn eller murværk er sjældent forudbestemt. Lovgivningsmæssigt bliver både hæk, planteværk, trådhegn og skelmure nemlig kategoriseret som hegn.

Hække er levende hegn med en begrænset bredde, men behøver ikke at bestå af samme type plante hele vejen. Buske og træer på række kan også kategoriseres som hegn, hvis der er kort indbyrdes afstand mellem planterne og de er af nogenlunde samme størrelse.
Teoretisk set kan gode naboer sagtens vælge at etablere en hæk af blandede buske i nogenlunde samme størrelse - måske endda plante træer med regelmæssige mellemrum langs skellet.
Hvad der ER forudbestemt er, at begge naboer som udgangspunkt er forpligtet til at deltage i arbejde med at vedligeholde skelhegn eller -hæk, ligesom udgifterne til sådanne i reglen også deles ligeligt.

I princippet har du og din nabo altså ret frie hænder på området, så længe I er enige om det og der ikke er tinglyst særlige regler for området eller grundejerforeningen - for de skal naturligvis følges.
Undersøg derfor, om der er lokale bestemmelser, inden I udskifter ligusterhækken med en rhododendronhæk.

Er I ikke enige og kan ikke blive det, så træder hegnsloven i anvendelse og I kan bede hegnssynet i kommunen om at træffe en afgørelse.
Der er udgifter forbundet med et kommunalt hegnssyn og oftest vil det være den, som ikke får ret, der skal betale regningen. 


Eget hegn

Som husejer kan du vælge at sætte et såkaldt eget hegn op indenfor fælleshegnet.
Du kan plante en hæk, hvis ikke du ønsker at se på et etableret rækværk - eller omvendt, kan du sætte et stakit eller trådhegn op indenfor skelhækken, hvis du vil være sikker på at hunden ikke går gennem hækken og udfører uønsket havearbejde hos naboen.
Denne form for hegn er kaldet 'eget hegn' og er også omfattet af regler.

Eget hegn må have samme højde som fælleshegnet plus afstanden til dette.
Er fælleshegnet eksempelvis 2 meter højt, og dit eget hegn står en halv meter fra fælleshegnet, så må dit eget hegn være 2,5 meter højt.
Du skal selv betale udgifterne til dit eget hegn. Det er dit og dit alene og må som udgangspunkt se ud som du behager, blot må det ikke forhindre hverken etablering eller pleje af fælleshegnet. 

Har du brug for råd til haven?  Spørg gartneren