Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Lyng - kort fortalt

Få blomster/farver hele året rund med lyng. Læs mere her hvordan

Calluna vulgaris, hedelyng, efterårslyng: Der kan være tale om den almindelige form af hedelyngen, som endnu vokser nogle steder i den danske natur. Til havebrug anvendes dog oftest udvalgte sorter heraf. Disse er gennem næsten 100 år udvalgt på grund af anderledes blomster, afvigende løvfarver og særprægede farver på forårets nyvækst.

Tidspunktet for blomstringen varierer en del fra sort til sort. De første starter allerede i begyndelsen af august og de seneste først i slutningen af september.

På de fleste sorter har blomsten 4 farvede kronblade og 4 ligeledes farvede bægerblade. Farven er forskellig fra sort til sort, idet der findes helt hvide, rosa, lys til mørk violette og mørkt røde former.

Hos en del sorter er blomsterne helt anderledes, idet de er fyldte med flere end 4 kronblade. Dette skyldes, at alle eller de fleste støvdragere på grund af genetiske afvigelser er omdannet til kronblade.  Herved bliver den enkelte blomst op til dobbelt så stor som en almindelig lyngblomst.

De sidste 10 – 15 år er der fremavlet mange sorter af såkaldt knopblomstrende lyng.

Karakteristisk for denne gruppe er, at der dannes masser af blomsterknopper, og at disse får samme farve, som en almindelig blomst ville få i udsprunget tilstand. Den farvede knop åbner sig imidlertid ikke, og derfor sker der heller ikke nogen bestøvning, hvilket medfører, at den farvede knop er langt mere holdbar end en udsprunget blomst, der hurtigt får besøg af bierne. Det er således ikke ualmindeligt, at disse knopblomstrende lyng bevarer deres fremtrædende, dekorative egenskaber langt ind i december, forudsat at temperaturen forinden ikke har væren under 5-10 frostgrader. Se nærmere oplysninger i artiklen ‘Knopblom- strende lyng’.

Vækstformen kan variere meget fra den ene sort til den anden. Nogle har helt flad, udbredt vækstform, andre er høje og oprette.

Hos de fleste sorter er løvets farve lys til mørkere grøn året rundt, men hos andre er det gråligt til sølvgråligt. Endvidere findes mange sorter, der om sommeren har et mere eller mindre udtalt citrongulligt løv. Nogle af disse beholder denne farve om vinteren, medens andre med gulligt sommerløv skifter til skinnende , kobberagtige, meget smukke nuancer om vinteren.

Hos nogle calluna sorter ligger den største, dekorative værdi i nyvæksten om foråret, idet bladene på de nye skud er gule, orange eller rødlige, ligesom skudspidsernes farve ændres inden for disse nuancer, efterhånden som skuddet modnes.

Daboecia, irsk lyng: Arten d. azorica fra Azorerne kan ikke dyrkes på friland i Danmark, men d. cantabrica fra Irland, sydvestlige Frankrig og Pyrenæerne klarer sig så nogenlunde igennem de fleste danske vintre. Dog tilrådes afdækning med f. ex. granris for at beskytte mod barfrost og stærk forårssol. Fra sort til sort varierer blomsterfarven fra helt hvid til mørk rød og mørk purpur.

Mellem disse 2 arter er de i engelske haver og andre steder opstået krydsninger, der som gruppe bærer navnet daboecia x scotica. Blad- og blomstermæssigt ligner de i høj grad daboecia azorica, men de er stort set næsten lige så hårdføre som daboecia cantabrica. D. v. s. at de i de fleste danske vintre klarer sig nogenlunde forudsat let dækning. De bedst kendte sorter herhjemme fra denne gruppe er d. x scotica ’Jack Drake’ og d. x scotica ’William Buchanan’

Erica carnea: Forårslyng, vårlyng: Artens naturlige voksested er alpine områder i den sydøstlige del af Europa, især Dolomitterne. Bortset fra ekstreme vintersituationer er arten og de udvalgte sorter af denne hårdføre i Danmark.

Blomstringstiden varierer en del fra sort til sort, men generelt ligger den i perioden februar – april, i meget milde vintre lidt før. Igennem årtier er der selekteret mange sorter, både hvad angår blomsterfarve og løvfarve. Blomsterne kan således variere fra mørk rosarød til snehvid. Løvet er oftest mørkegrønt, med der findes også en del gult løvede former, hvoraf nogle om vinteren skifter til flotte, bronzeagtige nuancer.

Erica cinerea, grålyng: Stammer fra mindre områder i Irland, vestlige del af England, Frankrig og Portugal. I meget strenge vintre kan arten fryse helt tilbage i Danmark, men almindeligvis går det godt, især hvis man hjælper den lidt med afdækning i perioder med barfrost. I tidens løb er der udvalgt over 100 forskellige sorter af denne art, men kun en mindre del af disse er afprøvet i større omfang i Danmark. Arten og de mange sorter er værdifulde ved deres rigelige blomstring, der overvejende finder sted i juli , august og september.

 Erica spiculifoliaHed tidligere bruckenthalia spiculifolia. Arten stammer fra den sydøstlige del af Europa, og den er hårdfør i Danmark. Blomstrer meget lys rosa i juni – juli. Der findes en enkelt klon, ’Balkan Rose’, der har en noget mørkere rosa farve. En endnu sjælden hvid form kendes også.

Erica tetralix, klokkelyng: Naturlige voksesteder er i Vesteuropa fra nordlige Norge til nordlige Spanien og således også nogle steder i danske højmoser. Den foretrækker ret fugtig bund. Der kendes omkr. et halvt hundrede, udvalgte sorter. Blomstrer fra midsommer til et godt stykke ind i august. De fleste sorter har rosa til rødlige blomster, men hvide former kendes også.

E.vagans, høstlyng: Vesteuropa fra Irland i nord til Portugal i syd. Kransstillede, mørkegrønne blade. 25 – 30 cm. høj. Meget blomsterrig,  juli – september. Brune støvdragere, der når noget udenfor kronen. Ikke 100 % hårdfør i Danmark, men den klarer dog de fleste vintre uden større skader, især hvis man sørger for afdækning for barfrost og stærk vintersol.

Erica x darleyensiser fællesbetegnelsen for et halvt hundrede hybrider mellem erica carnea og erica erigena. Disse er ikke helt så hårdføre som erica carnea, men i langt de fleste tilfælde kommer de godt igennem de danske vintre. Hovedparten af sorterne er kraftigt voksende og rigt blomstrende. De er lette at dyrke og meget tolerante over for afvigende jordbundsforhold, hvor andre lyng dårligt kan vokse. Fra sort til sort varierer farven fra helt hvid til karmin rosa, og blomstringstidspunktet er tidlig forår.

Erica x stuartiier fællesbetegnelsen for nogle naturligt opståede hybrider mellem erica makaiana og erica tetralix. Bedst kendt i Danmark er sorterne ’Irish Lemon’ og’Irish Orange’.

De må begge siges at være lidt sarte, men er vinteren ikke alt for streng, kommer de som regel gennem denne uden større skader.