Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Lyng...er ikke bare lyng

Alle, der har gået tur på heden om efteråret, og glædet sig over det bølgende hav af violette blomster og mærket den søde duft af blomsterne, får lyst at have lyng i haven - men ofte varer fornøjelsen kort.
Planterne går ud eller bliver højbenede og ranglede og er kedelige i den lange periode hvor de ikke blomstrer.
Læs med og bliv klog på lyng, så du får glæde af de små planter år efter år - og blomster hele året!


Hvad er lyng?

Lyng er små, vintergrønne halvbuske. De bærer oftest nåleformede blade, kan have krybende eller opret vækstform og har mere eller mindre klokkeformede blomster, som sidder flere sammen.
De vokser naturligt på lyse eller ganske let skyggede områder med veldrænet jord, der er en lille smule sur - ligesom på hederne, hvor vi finder de vildtvoksende hedelyng i store mængder.
Skal vi have lyng i haverne, må vi derfor efterligne disse forhold.

Drivhusproduceret klokkelyng af en ikke-hårdfør type

Kan alle lyng vokse i haverne?

Nej, der findes typer af lyng, som ikke klarer en vinter under danske forhold.
Der er primært tale om typer af storblomstrende klokkelyng, som er hjemmehørende under langt varmere himmelstrøg end de danske - men også produktionsforholdene har noget at sige, for en lyngplantes overlevelsesmuligheder i haverne.

I supermarkeder og lignende steder, ser vi ofte store, flotte lyng til næsten ingen penge. Det er fristende at købe mængder af dem og plante dem ud i haven. Ofte ender det dog med en skuffelse, fordi disse planter er produceret i drivhuse med undervanding, hvor de får en kæmpe top og en ret lille rod. De er på ingen måde gearet til et liv i haven, hvor de skal klare sig selv.
Brug dem i havens krukker som en hurtig farveklat - men forvent ikke, at de er i fin form året efter.

Lyng til haverne skal være produceret på friland i Danmark, eller i et klima, som ligner det danske. De skal have en lille top, og en forholdsvis stor rod - altså det stik modsatte af lyngene fra drivhus, hvis lille potteklump helt forsvinder under den store top.

Frilandsproduktion af lyng hos Gl.Sunds Planteskole. www.lyngplanter.dk


Lyng er ikke bare lyng!

Men den korte blomstring? Ja, den kommer vi ud over, ved at plante lyng af flere typer. Lyng er nemlig kke bare lyng!
De forskellige typer af lyng deles for nemheds skyld op i tre typer, fordelt på deres blomstringstider. Vælg dine favoritter fra de tre typer og få blomster hele året igennem.
Husk også beskæringen. På heden kan vi brænde toppene af, eller lade får gnave dem tilbage. Den mulighed har vi sjældent i haverne, så da beskærer vi istedet.
Efter endt blomstring klippes lyngene tilbage, så at alle blomsteraks er væk, og der er klippet lidt ned i sidste års tilvækst.

Vil du gerne undgå at dine lyng står nyklippede vinteren igennem, kan du vente til forårslyngens sidste blomst falder i april måned, og så klippe dem alle tilbage på én gang. Så går der sjældent mange dage, før der er fin ny vækst på alle skud. Nogle type af lyng har endda farvede skudspidser, som næsten ligner en ekstra blomstring i rød, orange eller lysegul.


Calluna vulgaris ‘Kerstin’ med nye skudspidser


Efterårslyng

I sin oprindelige form er efterårslyngen dén vi kender fra hederne.
Der produceres typer, som er udvalgt i danske eller tyske hedeområder. Vælger du 'Kongenshus' eller 'Jysk naturform' får du derfor helt de samme planter, som du kender fra disse lokaliteter.

Calluna vulgaris ‘Kongenshus’

‘Heidesinfonie’ er også en sådan udvalgt naturform, som blev fundet om vinteren af gartner Hatje i Tyskland. Han fik øje på den på grund af dens bronzefarvede vinterløv, der gjorde den meget synlig blandt alt det grønne.

Mange af de sorter af lyng, som er i handlen, er netop sådanne spontane mutationer, som er opstået i naturen og som en vaks gartner fik øje på, og derefter opformerede ved stiklinger.
Som ved mange andre haveplanter, har der hos lyngen også undertiden været forædling inde over.
Ikke alt nyt opstår ved et tilfælde.
Gartnere har lavet kontrollerede bestøvninger, sået frø og udvalgt frøplanter, eller udsat småplanter for forskellige påvirkninger for derved at opnå en mere kompakt vækst,  en mere fyldt blomst -  eller lyng som slet ikke blomstrer, men i stedet dyrkes for en særpræget vækstform og spændende farver på de små nålelignende blade.

Blomsterløs lyng, Calluna vulgaris ‘Zoe’ 

I nyere tid er der især fremavlet mange sorter af såkaldt knopblomstrende lyng. Disse lyng er sterile, deres utallige blomsterknopper springer aldrig ud, men står som spidse knopper til langt ud på vinteren. De har stor dekorativ værdi og benyttes ofte i krukker eller på steder, hvor man ønsker farve over en lang periode.

Ligesom de blomsterløse typer, er de knopblomstrende også helt uden værdi for insektlivet, som ikke kan hente næring i en tæt lukket knop.

Se hele vort udvalg af efterårslyng her.

Daboeica ‘Vanessa’

Sommerblomstrende lyng

Denne gruppe af lyng rummer flere arter, som kun har det ene fællestræk, at deres blomstring ligger i sommerperioden.

Fra Irland, sydvestlige Frankrig og Pyrenæerne stammer Daboeica med populærnavnet Irsk Lyng. Den er en særpræget og smuk lyng, som har meget store, klokkeformede enkeltblomster og blanke små blade, der slet ikke ligner de mere nåleformede blade vi kender fra de andre typer af lyng.
Deres små blade kan svides af hård frost og tidlig morgensol, hvorfor det anbefales at plante dem et sted, hvor solens stråler ikke rammer dem som det allerførste om morgenen. Alternativt kan man vinterdække dem let med f. ex. granris. Se udvalget af Daboeica her.

Fra forskellige områder i vesteuropa, herunder færøerne, men ikke danmark, stammer Grålyng med dens papiragtige små klokkeblomster og helt findelte løv. Den er knapt hårdfør i Danmark, men almindeligvis klarer den sig med samme forholdsregler som Irsk lyng.
Blomstringen er rig og ses fra starten af juli til langt ud på efteråret.

Andromeda polifolia ‘Nikko’

Rosmarinlyng og Kantlyng ses ikke så ofte i haverne - og det er synd. Deres fine, klokkeformede blomster i maj og juni udfylder fint pladsen efter vårlyng og inden de lidt senere sommerblomstrende kommer i gang.
De to ligner ikke typiske lyng, og det er måske til dels derfor de bliver overset: Rosmarinlyngs navn giver sig selv, når man ser planten uden for blomstringstiden med sine lange, nåleformede blade, mens kantlyng ligner næsten en lille stedsegrøn busk med krybende vækstform, for den har små taglagte nåleskæl, lidt som man ser det hos thuja og cypres.
God trivsel forudsætter en lys placering i sur, fugtighedsbevarende, men perfekt drænet jord. De tåler ikke kraftig udtørring. Se alle Rosmarinlyng her, og Kantlyng her

Endelig kommer den ægte klokkelyng og dens krydsninger med i gruppen af sommerblomstrende.Naturlige voksesteder for ægte klokkelyng (Erica tetralix)  er højmoser, hvor bunden aldrig bliver helt tør. Dette krav har også dens krydsninger, og det må vi tage hensyn til i haverne.
De fine blomster ses fra midsommer til langt ud på efteråret - ofte helt ind i slutningen af oktober. Bemærk den tætte, pudedannende vækst og de nette kransstillede nåle, som hos enkelte sorter fremhæves stærkt i forsommeren, hvor alle nye skud er lysende gule eller orange. Se sortimentet her

Erica x stuartii 'Irish Orange'

Forårs- og vinterblomstrende lyng

Mange kender disse lyng under populærnavnene vårlyng eller forårslyng, uanset at flere af dem starter blomstringen allerede i oktober-november. Botanisk set tilhører de arten Erica carnea eller krydsninger med denne.
 De er hjemmehørende i alpine områder i den sydøstlige del af Europa, især Dolomitterne og er derfor vant til lidt af hvert rent klimamæssigt og betragtes derfor som fuldt hårdføre i normale danske vintre.

Gennem årtier er der opstået og selekteret mange sorter, som alle er livskraftige og rigt blomstrende.
De er lette at dyrke og meret tolerante over for afvigende jordbundsforhold, hvor andre lyng dårligt kan vokse.
Fra sort til sort varierer blomsterfarven fra helt hvid over nuancer af rosa og lilla til mørke karminrøde. Løvet er oftest grønt, men ingen regel uden undtagelse: Der findes sorter med afvigende løvfarver og sågar typer, hvis nåle skifter farve om vinteren fra grønt til sort eller sortrød, fra friskgrøn til lysende gul - eller fra gul til en bronzeagtig orange. Se udvalget her

Erica ‘Golden Starlet’ og Erica ‘Kramers Rote’