Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Naur

Acer campestre

  • Hjemmehørende art, som tåler det danske klima, let dyrkelig og hårdfør.
  • Danner tætte og vindfaste hække, selv under mindre optimale vilkår
  • Trives på næsten alle jordtyper, selv hvor jorden periodisk kan være våd.
  • Udvikles fint under alle lysforhold og anvendes ofte som mellemlæ i flerrækkede læhegn
Mængderabat
Antal Pris
Fra 10 stk 28,95 kr.
100 stk Spar 4,00 kr./stk 24,95 kr.
250 stk Spar 8,00 kr./stk 20,95 kr.

Angiv antal

Samlet pris

289,50 kr.

28,95 kr./stk

Naur 


Vækst
Uden beskæring udvikles Naur til et mindre træ velforgrenet, men ofte let uregelmæssig vækst.
Navr tåler beskæring efter ønske, herunder klipning med hæksaks og udvikler hårdføre og tætte hække og hegn.
Hjemmehørende art, som tåler det danske klima, let dyrkelig og hårdfør.

Løv
Bladene er små og tre- til femlappede med afrundet bladrand. De er let bronzetonede i udspring, men bliver hurtigt mørkegrønne til blågrønne og med lysere underside. Lysende guldgule efterårsfarver

Bark
Grå til lysegrun bark. Grenene har iøjnefaldende korklister, både på gammelt og ungt træ Ældre stammer bliver meget smukke, furede og med uregelmæssigt korklag.

Blomster
I maj måned ses på ældre træer en diskret blomstring med lysegrønne blomster, der sidder flere sammen i små kvaste. Blomsterne leverer pollen og nektar til bier.

Frugt
Små vingede frugter, som sidder to og to sammen på korte stilke. Frugterne bemærkes sjældent før efter løvfald. Fugle spiser de tørre frø i løbet af vinteren.

Vækstforhold
Træet trives på næsten alle jordtyper, selv hvor jorden periodisk kan være våd.
Udvikles fint under alle lysforhold.
Anvendes til klippede hække, som uklippet eller klippe mellemlæ i flerrækkede læhegn eller fritstående mindre træer med dekorativt uregelmæssig krone.

Plantning:
Plantes i almindelig havejord. På tung lerjord løsnes og drænes jorden og der bør tilsættes lidt grus/sand samt jordforbedring der kan tilføre struktur. På let sandet jord tilsættes jordforbedring.

Det anbefales af hensyn til etablering på voksestedet, at renholde i 40 cm afstand på hver side af beplantningen, at vande regelmæssigt med siveslange og at gøde med en organisk havegødning.

Ved anvendelse som hækplante, plantes 4 planter pr. løbende meter.
I blandede hegn eller gruppevis beplantning anvendes generelt 1-2 planter pr løbende meter.
Fritstående træer kan blive flere meter i diameter

Bladfarve Mørkegrønne, Blågrønne
Blomsterfarve Grøn
Efterårsfarve Gul
Blomstring Maj
Bladtype Løvfældende
Lysforhold Fuld sol, Skygge
Vækst Kraftig
Bivenlig Ja
Højde 10-15 m.
Bredde 1.5-3 m.
Duft Nej
Anvendelse Hække
Modning Jul, Aug, Sep
Hæktype Klippet hæk, Uklippet hæk
Frugt/bær Ja
Placering Sol
Hjemmmehørende art Ja

Sådan får du succes med skov- & landskabsplanter

Løvtræsarter skal plantes fra midt i oktober. Plantningen kan fortsætte gennem hele vinteren, hvis jorden ikke er frossen, og frem til start juni. Nåletræsarter kan plantes fra midt i september til sidst i maj, dog afhængigt af vejrforhold og afbrudt af vinterperioden, hvor jorden er frossen.

Plantekvalitet

Kvaliteten af dine nyindkøbte planter er vigtig for at få succes med dine skov- og landskabsplanter. Hos Plantetorvet.dk fokuserer vi på plantens fysiske kvalitet, plantens genetiske kvalitet og plantens anvendelighed til det formål den er tiltænkt. 

Plantens fysiske udformning 

Plantens fysiske udformning sikres gennem produktionsmetoder og sortering af planterne. Vores leverandører følger De Danske Plantestandarder.

I tabellen nedenfor er de vigtigste kriterier listet: 

 

Dansk standard for skov og landskabsplanter

 

Plantens genetiske kvalitet 

Afhænger af hvor frøet er høstet eller stiklingerne klippet. Populært sagt, så ligner børn for det meste deres forældre og det gælder også for planter. Det er ofte svært at se den genetiske kvalitet af planten, men den genetiske kvalitet er af stor betydning for hvordan planten vil udvikle sig på længere sigt.

Helt konkret er det plantens genetiske kvalitet der f.eks. bestemmer hvor tidligt planten springer ud, afmodner og hvor hurtigt den vokser. For arter som er følsomme overfor forårsfrost i forbindelse med udspring, f.eks. nordmansgran, er den genetiske kvalitet derfor af meget stor betydning.

Hvorfor læhegn ?

Der er mange gode grunde til at plante læhegn. Landbrugsbedrifterne bliver større, og store ensartede monokulturer er ikke atraktive for den vilde flora og fauna.

Læhegn giver landskabet karakter og forbedre miljøet for både dyr og mennesker.

Undersøgelser viser da også, at vildtet følger læhegnene som ledeveje fra et sted til et andet. Planter man læhegn øger man værdien af ejendommen, og får dertil et meget rigere dyre- og planteliv.

Vildtremiser

Med ganske få midler kan man virkelig forbedre sin jagt på ejendommen. Her er et forslag til et vildtremise efter alle kunstens regler. Selv mindre beplantninger som kan klares på en enkelt dag, kan gøre meget for vildtet på din ejendom - f.eks ved hjælp af nedenstående vildtpakker.
Fagudtryk

Barrodsplante

Planter der levres med nøgne rødder. Det vil sige at alt jorden er rystet af og planterne er typisk bundlet i bundter med enten 10 eller 25 stk.

Omplantning

Betegner at planten flyttes fra et sted til et nyt voksested som et led i produktionsforløbet. 

Proveniens

En anden betegnelse for herkomst. For en art eller underart er proveeniensregionene et område hvor der findes tilstrækkelige ensartede økologiske betingelser, og hvor der findes bevoksninger eller frøkilder med ensartede fænotypiske eller genetiske egenskaber

Rodhals

Rodhalsen er den del der er mellem basis af de overjordiske dele af planten og det øverste af rodsystemet.

Rodskåret

Plante hvor rødderne er blevet beskåret horizontalt under dyrkning. - Betegnes med +

Sommerprikling

Omplantning af ungplanter i vækstsæsonerne i modsætning til ordinær omplantning før vækstsæsonen og efterårsomplantning. Betegnes som eks. 2/1s

Generativ formering

Plante der er fremkommet som frøplante.

Vegetativ formering

Betegnelse for formeringsmetoder der i modsætning til generativ formering ikke tager udgangspunkt i frø. Eks. 0/1/1

Tekniske størrelses betegnelser 

0/1 = Vegetativ formeret Se vegetativ formering.

1/0 = Generativ formeret Se generativ formering Etårig frøformeret plante 

1/0+ = Etårig frøformeret plante samt rodskåret

/ = Omplantning Se omplantning

0/1 = Etårig stikling

0/2 = Toårig stikling

0/1/1 = Toårig stiklingformeret plante omplantet efter der første år. 

1/2 = Treårig frøformeret plante som er omplanter efter det første år.