Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Avnbøg

Carpinus betulus

  • Hjemmehørende art. 
  • Gyldne høstfarver, bevarer ofte lidt af det tørre løv om vinteren.
  •  Blomster er små korte, hængende rakler. Vindbestøvet.
  • Dekorative hængende, papiragtige frøstande, som ofte sidder på træet til langt ud på vinteren
Mængderabat
Antal Pris
Fra 10 stk 26,95 kr.
100 stk Spar 4,00 kr./stk 22,95 kr.
250 stk Spar 8,00 kr./stk 18,95 kr.

Angiv antal

Samlet pris

269,50 kr.

26,95 kr./stk

Avnbøg 


Vækst
Mindre til middelstort træ med tæt forgrening og mange, tynde smågrene. Væksten er bredt ægformet som ung, senere mere bredkronet.
Træerne kan uden problemer klippes i slankere form eller på anden måde formes ved beskæring, da træet både tåler beskæring og klipning med hæksaks og kan danne en tæt og velforgrenet hæk med gode grenvinkler, gennemgående topskud og mange tynde smågrene, som gør hækken tæt selv om vinteren
Meget hårdfør og vindfør, tåler de fleste jordtyper, selv de mere våde. 

Løv
Bladene er små, friskgrønne, aflange og fint dobbelttakkede i kanten. Især i udspring virker de næsten "plisserede" på grund af dybtliggende bladnerver. Gyldne høstfarver, bevarer ofte lidt af det tørre løv om vinteren.

Bark
Glat og grå bark. Unge skud er gråbrune og dækket med korte, bløde hår.

Blomster
Blomster er små korte, hængende rakler. Vindbestøvet.

Frugt
Dekorative hængende, papiragtige frøstande, som ofte sidder på træet til langt ud på vinteren

Vækstforhold
Meget hårdfør og let dyrkeligt træ, som tåler blæst, skygge og et vist mål af dårlig jord. Selv på våd bund kan Avnbøgen trives. Hjemmehørende art.

Plantning
Vokser optimalt i en almindelig næringsrig, men veldrænet havejord . På tung lerjord løsnes og drænes jorden gerne, men ellers tåler træet også den ringere jord. På let sandet jord tilsættes jordforbedring.
Det anbefales af hensyn til etablering på voksestedet, at renholde i 40 cm afstand på hver side af beplantningen, at vande regelmæssigt med siveslange og at gøde med en organisk havegødning. 


Bladfarve Friskgrønne
Blomsterfarve Grøn
Efterårsfarve Gul
Blomstring Forår
Bladtype Løvfældende
Lysforhold Fuld sol, Halvskygge
Vindforhold Ja
Vækst Kraftig
Højde 10-15 m.
Bredde 5-10 m.
Duft Nej
Anvendelse Hække
Hæktype Klippet hæk, Uklippet hæk
Frugt/bær Nej
Placering Sol til halvskygge
Hjemmmehørende art Ja

Sådan får du succes med skov- & landskabsplanter

Løvtræsarter skal plantes fra midt i oktober. Plantningen kan fortsætte gennem hele vinteren, hvis jorden ikke er frossen, og frem til start juni. Nåletræsarter kan plantes fra midt i september til sidst i maj, dog afhængigt af vejrforhold og afbrudt af vinterperioden, hvor jorden er frossen.

Plantekvalitet

Kvaliteten af dine nyindkøbte planter er vigtig for at få succes med dine skov- og landskabsplanter. Hos Plantetorvet.dk fokuserer vi på plantens fysiske kvalitet, plantens genetiske kvalitet og plantens anvendelighed til det formål den er tiltænkt. 

Plantens fysiske udformning 

Plantens fysiske udformning sikres gennem produktionsmetoder og sortering af planterne. Vores leverandører følger De Danske Plantestandarder.

I tabellen nedenfor er de vigtigste kriterier listet: 

 

Dansk standard for skov og landskabsplanter

 

Plantens genetiske kvalitet 

Afhænger af hvor frøet er høstet eller stiklingerne klippet. Populært sagt, så ligner børn for det meste deres forældre og det gælder også for planter. Det er ofte svært at se den genetiske kvalitet af planten, men den genetiske kvalitet er af stor betydning for hvordan planten vil udvikle sig på længere sigt.

Helt konkret er det plantens genetiske kvalitet der f.eks. bestemmer hvor tidligt planten springer ud, afmodner og hvor hurtigt den vokser. For arter som er følsomme overfor forårsfrost i forbindelse med udspring, f.eks. nordmansgran, er den genetiske kvalitet derfor af meget stor betydning.

Hvorfor læhegn ?

Der er mange gode grunde til at plante læhegn. Landbrugsbedrifterne bliver større, og store ensartede monokulturer er ikke atraktive for den vilde flora og fauna.

Læhegn giver landskabet karakter og forbedre miljøet for både dyr og mennesker.

Undersøgelser viser da også, at vildtet følger læhegnene som ledeveje fra et sted til et andet. Planter man læhegn øger man værdien af ejendommen, og får dertil et meget rigere dyre- og planteliv.

Vildtremiser

Med ganske få midler kan man virkelig forbedre sin jagt på ejendommen. Her er et forslag til et vildtremise efter alle kunstens regler. Selv mindre beplantninger som kan klares på en enkelt dag, kan gøre meget for vildtet på din ejendom - f.eks ved hjælp af nedenstående vildtpakker.
Fagudtryk

Barrodsplante

Planter der levres med nøgne rødder. Det vil sige at alt jorden er rystet af og planterne er typisk bundlet i bundter med enten 10 eller 25 stk.

Omplantning

Betegner at planten flyttes fra et sted til et nyt voksested som et led i produktionsforløbet. 

Proveniens

En anden betegnelse for herkomst. For en art eller underart er proveeniensregionene et område hvor der findes tilstrækkelige ensartede økologiske betingelser, og hvor der findes bevoksninger eller frøkilder med ensartede fænotypiske eller genetiske egenskaber

Rodhals

Rodhalsen er den del der er mellem basis af de overjordiske dele af planten og det øverste af rodsystemet.

Rodskåret

Plante hvor rødderne er blevet beskåret horizontalt under dyrkning. - Betegnes med +

Sommerprikling

Omplantning af ungplanter i vækstsæsonerne i modsætning til ordinær omplantning før vækstsæsonen og efterårsomplantning. Betegnes som eks. 2/1s

Generativ formering

Plante der er fremkommet som frøplante.

Vegetativ formering

Betegnelse for formeringsmetoder der i modsætning til generativ formering ikke tager udgangspunkt i frø. Eks. 0/1/1

Tekniske størrelses betegnelser 

0/1 = Vegetativ formeret Se vegetativ formering.

1/0 = Generativ formeret Se generativ formering Etårig frøformeret plante 

1/0+ = Etårig frøformeret plante samt rodskåret

/ = Omplantning Se omplantning

0/1 = Etårig stikling

0/2 = Toårig stikling

0/1/1 = Toårig stiklingformeret plante omplantet efter der første år. 

1/2 = Treårig frøformeret plante som er omplanter efter det første år.