Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Sådan vinterbeskytter du dine eksotiske planter

Det er ikke alle planter, der tåler den danske vinter. Det gælder særligt planter fra tropiske og subtropiske områder, men også en del af middelhavsplanterne, bør sættes indenfor, inden det bliver frostvejr. 

Subtropiske og tropiske planter, har naturligt nok svært ved at klare en dansk vinter - selv den danske sommer kan være hård ved dem, hvis ikke de står et beskyttet sted i deres krukker og kummer.
Det kommer derfor oftest helt naturligt for os, at tage disse planter ind i opvarmede lokaler om vinteren.

Bladbærende og nålebærende planter fra middelhavsområdet kan dog også havde det svært ved den danske vinter. Især, hvis de har levet sommerlivet som krukkeplanter, kan en vinter være det samme som en dødsdom: de tåler knapt nok frost på blade og nåle - men slet ikke på rødderne, der i potterne er udsat allerede ved få minusgrader.
De må altså også ind om vinteren. Men på et køligere sted end de tropiske og subtropiske, for ikke at deres naturlige livscyklus skal blive helt forstyrret. Vi skal efterligne de forhold, som planterne ville have på deres naturlige voksesteder og det er i middelhavsplanternes tilfælde lyst, køligt og ikke for vådt.
Ændres disse forhold radikalt, vil planterne stresses og i protest kaste blade, blomster og frugter.

Hvornår skal planterne tages indenfor? 

Der findes ikke et bestemt tidspunkt for, hvornår planterne bør sættes til vinteropbevaring.
Det vigtige er, at de ikke udsættes for alt for store udsving i temperaturer og lysforhold. Flyt dem derfor indenfor, inden nattetemperaturerne er blevet alt for lave i forhold til de temperaturer du har på overvintringsstedet. Bliver forskellene for store, risikerer du bladfald og knopfald.

Du skal derfor ikke vente for længe med de tropiske og subtropiske, før det bliver for sent.
Middelhavsplanterne kan vente lidt længere. De er kede af temperaturer under 5-8 grader i vintermånederne, så når nattetemperaturen kommer der ned af bør du derfor begynde at overveje at sætte dem indendørs.


Hvor skal planterne stå? 

Planter med blade eller nåle i vinterperioden, skal stå lyst. Stil dem, hvor de får så mange lyse timer som muligt. Manglende lys i vinterperioden giver stress og er potentielt dødeligt for blad- og nålebærende planter.  Brug eventuelt vækstlys, hvis planterns skal opbevares i et rum, hvor lysmængden ikke er optimal. Løvfældende eller staudeagtige planter er knapt så sarte hvad lyset angår.

Tropiske og subtropiske kan udmærket klare en stuetemperatur eller lidt lavere - ned til 10-12 grader.
Planterne fra middelhavsegnene foretrækker køligere forhold. Deres  optimale rumtemperatur er mellem 5-12 grader. Det mest optimale sted til dem, vil være et frostfrit drivhus, havestue eller et orangeri. 


Hvornår kan planterne komme udenfor igen?

I løbet af marts måned kan du finde en lidt lunere plads til planterne, øge vandingen og så småt begynde at gøde igen. Når temperaturen udenfor passerer ca. 10-15 grader, kan middelhavsplanterne sættes ud igen. Så længe nattetemperaturen er under 5-10 grader bør planterne dog stadig tages ind for natten. I overgangsperioderne kan de dækkes for natten med hvid fiberdug, som hæver temperaturen en smule og skygger for den tidlige morgensol, som ellers kan give svidninger på blade og nåle.
De subtropiske og tropiske må vente lidt endnu - vi skal ind et sted i maj, før nattetemperaturerne er oppe mellem 10 og 12 grader. Også her, kan vi med fordel lægge fiberdug over planterne om natten i den første tid.

Inden planterne sættes udenfor igen, kan det være en god ide at gøre dem helt klar til den kommende sæson ved at plante om til større krukker, eventuelt forårsbeskære - og tjekke for eventuelle skadedyr, som måtte have lukreret på de hyggelige omgivelser i vinterperioderne.
Skjoldlus, uldlus og spindemider bør bekæmpes, da de kan udgøre en væsentlig fare for planternes trivsel og liv.