Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Stauder i haven - hvordan lykkes det?

Stauder er pr definition flerårige, urteagtige, blomstrende planter, hvis top hver vinter visner ned, for hvert forår atter at vokse frem, fuld af grønne blade og dejlige blomster.
Gruppen af stauder rummer tusindvis af forskellige planter i alle højder, blomsterfarver og -faconer. 

I denne artikel får du tips til, hvordan du passer dine stauder, og dermed giver dem de bedste betingelser for at vokse sig store og flotte. Du får blandt andet svar på spørgsmål som

  • Hvor meget skal stauder gødes? 
  • Hvordan beskærer man sine stauder? og hvornår? 
  • Hvor meget skal stauderne vandes? 

Du kan se hele udvalget af stauder her.

Gødskning af stauder i haven

Generelt bør man være varsom med at gøde sine stauder. Giver du planterne for meget - og især for kvælstofrig - gødning, kan du ende med at få "for mange blade, og for lidt blomst"

I det omfang du ønsker at gøde dine stauder, skal du gøre det om foråret. Etablerede stauder klarer sig dog ofte fint med blot den næring, der frigives fra formuldede blade og visne staudetoppe. Fjern derfor ikke de visne stængler og blade fra bedene, men lad dem ligge i bunden af bedet og blive til dejlig næring for planterne. Kraftige stængler, der ikke er forgået af sig selv i vinterens løb,  kan med fordel klippes i småstykker i forbindelse med forårsklargøringen.


Beskæring af stauder

Langt de fleste stauder visner ned om vinteren og starter væksten påny det følgende forår.  Når toppene visner ned, står blomsterstande og stængler over jorden som tørre pinde og brune frøstande.
Selvom det kan være fristende at beskære disse, så bør du vente til foråret. Det er der flere grunde til.

Hvorfor skal man vente til foråret med at beskære stauder? 

  • Uanset hvor lille og tør den ser ud: Toppen hjælper med at beskytte rodklumpen mod kulde og frost om vinteren
  • Havens fugle har stor fornøjelse af frøstandene, og de visne toppe udgør dermed en vigtig fødekilde i den kolde tid. 

Kan du ikke lide udseendet af de visne stauder om vinteren, kan du med fordel plante vintergrønne stauder mellem de øvrige. Vintergrønne stauder overvintrer med grønne blade.
Det er stauder som eksempelvis Løvehale, Skumblomst, Alunrod, Biskophat og Kæmpestenbræk. Mange bregner og stargræsser overvintrer også med grøn og frisk top.

Hvordan beskærer man sine stauder? 

Når det bliver forår, skal du som det første tænke på at beskære dine stauder. Mange stauder danner hurtigt nye skud, og derfor gælder det om at være tidligt ude. Jo længere tid du venter med at klippe gamle stabbe af, jo større er risikoen for at skade de nye skud, der skal bære sommerens blomster.   

Nogle stabbe kan nemt knækkes eller rives af, men vær forsigtig. Rodklumpen er nemlig meget sart på denne årstid. Ofte er det nødvendigt at klippe hver enkelt stab helt ned.
Kraftige stængler, der ikke er forgået af sig selv i vinterens løb,  kan med fordel klippes i småstykker i forbindelse med forårsklargøringen - de vil da langsomt formulde og gøre nytte som let gødning til stauderne.

Vand stauderne godt 

Etablerede stauder klarer sig ofte uden ekstra vanding. I meget tørre perioder, kan man dog se, at de mere vandkrævende står og "sover" med hængende skud eller blomsterhoveder - det skal vi naturligvis helst undgå. Hvis det sker gang på gang for den samme staude, skal du måske overveje et nyt voksested til den, hvor der er knapt så tørt?

Nyplantede, derimod, skal hjælpes på vej med vanding, til deres rodnet på det nye voksested er blevet så stort og tæt, at det kan ernære toppen uden hjælp fra dig. 
Det er forskelligt fra art til art, og fra voksested til voksested, hvor meget vand de unge stauder behøver, men generelt gælder det, at du gennem staudebedets første to hele vækstsæsoner skal vande jævnligt, rigeligt og undgå udtørring eller overfladisk vanding, hvor vandet ikke når helt ned i rodzonen.