Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Guide til succesfuld plantning af hækbøg

Vi har her samlet al vigtig viden om plantning af hækbøg. Hvis du læser disse råd og følger dem, er du temmelig sikker på, at din hæk klarer sig godt. Det er ikke svært at håndtere bøgeplanter rigtigt, men til tider kan de volde større problemer ved plantning og etablering end andre hækplanter.

Så vejen til den perfekte bøgehæk går altså gennem denne manual.

Bøgetræets børn er fra naturens side vant til at vokse op under deres forældre i læ og let skygge samt i en veldrænet jord og i en meget veludviklet symbiose med en svampebestand, der hjælper med næringsstoffer og vand lige fra starten.

Når vi beslutter os for at plante en ny bøgehæk kan vi sjældent genskabe alle bøgens naturlige leveforhold, men nogle detaljer betyder mere end andre. Vi vil her gennemgå de mest betydende forhold i prioriteret rækkefølge.


Veldrænet jord

Plantes bøgehækken i en tung eller vandmættet jord vil der være meget lidt ilt til rødderne og planterne vil svækkes eller dø.

Du kan forbedre jorden ved at tilføre Champost Jordforbedringsand/grusgrov spagnum eller kompost. Maximalt 1/3 af hver.

Er jorden meget sandet kan med fordel tilføre en lerholdig muld.

Spagnum anvendes kun i meget fed jord, og den skal være af en grov struktur min. 20 mm. Anvend maximalt 1/3 af den samlede volumen der blandes i jorden. Meget vigtigt at planternes rødder ikke står i rent spagnum, men at spagnummen kun bruges til at forbedre jordstrukturen.

Disse materialer bør blandes op i den eksisterende jord og ikke udgøre mere end 1/3  Anvender du kompost fra genbrugsstationen skal du være sikker på at kende kvaliteten. Hvis de ikke kan dokumentere en vis renhed og komposteringsgrad af deres kompost, anbefaler vi ikke at benytte dette, da du kan risikere at tilføre ukrudtsfrø, snegleæg mv. Du kan på Plantetorvet.dk finde god kompost.

Du kan også skifte jorden ud, med en god hækmuld.

Er der en fed, leret muld, der hvor bøgehækken skal stå, kan renden komme til virke som et badekar, hvor vandet har svært ved at trænge ud i den mere sammenpressede jord uden for renden. Denne badekareffekt kan også forekomme, hvor arealet skråner ned mod renden eller endnu værre hvis der er et stort flise areal, der har fald mod renden. Her er det en fordel, at planterenden graves minimum i dobbelt dybde. Bunden af renden fyldes op med løst materiale som småsten eller andet, der kan sikre, at vandet kan trænge væk. Kan det lade sig gøre, kan der med fordel graves render vinkelret på planterenden i arealets faldretning og fylde disse op med sten og grus.

Er du i tvivl hvorvidt din jord er meget leret, og om vandet trækker ordentligt ned, kan du i videoen i starten af indlægget se hvordan du tjekker det.

Hvis du planter planterne dybere, end de har stået i planteskolen, vil de også få mindre ilt og svækkes. Det er derfor meget vigtigt, at jorden maksimalt er 1-2 cm. over rodhalsen (overgangen mellem rod og top).

Du kan også bruge hækjord, som er specialfremstillet til plantning af bøgehæk.

 

Traktose

Typisk i haver hvor huset lige er bygget, eller hvor andet byggeri er foregået, er der ofte kørt med store tunge maskiner rundt på grunden. Disse kan have trykket jorden sammen så den er uegnet til havebrug, uden en grundig grubning (opbrækning af den sammenkørte jord i 1m dybde.) Ofte er det kun noget af grunden, der er ødelagt, og derfor bør man kontrollere flere steder, at jorden er i orden.

En jord med traktose er trykket sammen, så regnvand kun i ringe grad kan trænge gennem, men vil i stedet stå længe som pytter, hvilket betyder, at jorden er næsten uden ilt og dermed umuligt for plante rødder at leve i.

Når der bliver gravet op til fx planterender/plantehuller, er jorden løs og vandet trænger derhen og plantehullet omdannet til et badekar. Derfor giver traktosen misvækst / død for næsten alle planter i haven samt for plænen i mange år frem.

For at kontrollere om der er traktose graver du huller i 1 m dybde rundt om på grunden. Her kan du hurtigt konstatere om jorden er trykket sammen og dermed meget svær at grave i .
Grubningen foretages ved at en gruppe tand trækkes gennem jorden i 1m dybde og med 1 m afstand og grubningen bør foretages i en periode af året hvor jorden ikke er våd.

 

Vind

Plantes hækken ud på åben mark hvor der blæser meget vil planterne svækkes eller dø hvis det er meget vindeksponeret.

Hvis planterne vipper, når det blæser, risikerer man, at de nye rodhår knækker, så planten ikke kan gro ordentlig fast i jorden. Hvilket bevirker, at planterne ikke kan suge vand nok op, når det bliver varmt og tørt, og herved svækkes eller dør.

Problemet kan afhjælpes ved at opbinde planterne. Det kan gøres ved at sætte bambusstokke med passende mellemrum, hvorpå der trækkes en ståltråd på hver side af stokkene, som planterne står imellem. Alternativt trækkes en tråd som zigzagges og derved holder planterne på plads. Vi kan også anbefale hønsenet, som ud over at holde planterne på plads, også kan være med til at holde smådyr, små børn mv. inde eller ude af haven.
Plantes planter over 1 meter anbefaler vi altid at opbinde disse.

Hvis der blæser helt ekstremt, kan der sættes vindbrydende net op uden for hækken, der skal stå, indtil hækken har fået godt fat (2 år ca.). Herefter vil det ikke være noget problem. De færreste vil nok syntes et sådan hegn pynter, men hvis det blæser rigtig meget, kan dette være en nødløsning.

 

Symbiosen med svampe

En god symbiose med svampefloraen fra skoven kan flerdoble rodens evne til at optage næring og vand samt beskytte mod dårlige svampe. Disse svampe er naturligt forekommende i skovbunden (hvor også skadelige svampe kan forekomme), men i en nyetableret have vil disse symbiosesvampe kun findes i begrænset omfang. Vi anbefaler ikke at hente muld i skoven, da risikoen for at tilføre haven utilsigtede skadevoldere som bl.a. den berygtede honningsvamp er stor.

Du kan i stedet tilføje Mycoplant Bio Plante Aktivator, som er et pulverprodukt, der kan lægges ud i planterenden, og derved pode jorden med de nyttige svampe. En pose med 5 kg. rækker til ca. 25-30 meter hæk

 

Modenhed

I løbet af efteråret brydes forbindelsen til bladene, så planterne ikke forbruger vand, og der sker en afhærdning, som er fremkaldt af sollyset og den korte daglængde. Det betyder, at planterne, når hvilen er induceret, kan klare en normal dansk vinter. Denne modning og afhærdning er normalt først færdig i november. Plantes der tidligere, kan den manglende afhærdning give tørkeskader og vinterskader.

Bøgeplanter bør plantes i perioden fra november til ultimo april. Om vinteren kan du plante, når blot jorden ikke er så hård af frost, at der ikke kan graves i den. Ud fra planternes velbefindende betyder frosten intet. I dag tages næsten alle bøgeplanter op i vintermånederne i planteskolerne. Efter sortering opbevares de på frysehuse, som holder planterne i dvale og de kan derfor plantes så sent som maj. I ”gamle” dage kom planterne altid direkte fra marken, eller havde været opbevaret på kølehuse, hvor man ikke var i stand til at holde væksten i dvale, derfor kan man finde flere steder, hvor man fraråder forårsplantninger. Men bliver planterne leveret fra frysehus, vil man ikke opleve disse problemer. Dog kræver en senere forårsplantning mere vanding – jo senere, jo mere vand..

Videoen viser hvordan barrodshækplanter bliver høstet og forberedt til transport. Det gælder både for liguster, som er vist i videoen, og bøg.

Valg af plantestørrelse

Du kan vælge planter i mange størrelser. De mindre størrelser kommer i bundter og uden jord på rødderne (barrods), de større kommer med jordklump omkring rødderne eller i potter.

Barrodsplanter sælges i forskellige størrelser fra 30 cm til 120 cm (længden på planten over jorden), og planterne er normalt fra 2 til 5 år gamle.

 • Til pur anbefaler vi planter i størrelserne 30-50 cm. og 50-80 cm.Til almindelige hækplantninger  anbefaler vi størrelserne 50-80 cm. eller 80-120 cm.Til reetablering og større hækplantning anbefaler vi 120 cm barrodsplanter eller klump/potte planter i højde med den etablerede hæk.Til det hurtige resultat – anbefaler vi Prima Færdighæk ® eller vores kraftige hækplanter med klump.

 
Forskellen mellem Prima Færdighæk ® og de kraftige hækplanter Herkules hæk er, at Færdighækken er etableret i rækker med 3 planter pr. lbn. meter og klippet i siderne og højden – de kraftige hækplanter er produceret i marken, hvor planterne har stået på stor afstand og vokset sig kraftige og brede. Begge løsningerne giver et flot resultat. Færdighækken er en anelse mere tæt specielt i bunden.

Forskellen mellem klump og potteplanter, er, at potteplanter stort set kan plantes hele året (også om sommeren) – hvor klump-planter tages direkte op fra marken og skal ekspederes i den periode, hvor planternes vækst er i dvale.
Barrodsplanter er en smule mere sårbare end planter med klump eller potte, hvor rødderne er mere beskyttet mod udtørring.

Barrodsplanter leveres i bundter i lukkede papir-termo sække, der mindsker udtørringen.
I sækkene kan planterne holde sig i op til en uge, hvis de står et skyggefuldt sted. I første del af november skal de dog plantes inden for nogle få dage efter modtagelsen.

Skal planterne stå længere end en uge fra modtagelse til plantning, skal de ”slås ned”. Dette gør du ved at grave en rende, som planterne senere skal plantes i. Der, hvor du planlægger at plante de sidste planter, sætter du bundterne i renden og lægger den opgravede muld tilbage. Mulden trædes til, og så er planterne sikret i lang tid. Når hækken plantes, er det nemt at tage et bundt op af gangen og plante løs. Det er vigtigt at der ikke kan komme luft til rødderne.


Sådan etablerer du din nye bøgehæk

Når hækken skal plantes, lukker du en sæk op af gangen og tager et bundt op af sækken. Rødderne skal være dækket eller være i vand indtil plantningen. Men lad dem ikke stå i vand i mere end max. én time.

Barrodsplanter plantes med 4-5 planter pr. lbm. (løbende meter) i størrelserne fra 30 cm til 120 cm. De store klumpplanter plantes med 3 planter pr lbm. – Pur plantes med op til 9 planter pr. kvm.

Det er som regel nemmest at plante i en planterende, som kan være forberedt, inden planterne kommer hjem. Skal der iblandes jordforbedringkompostspagnum eller sand/grus, kan det lettest gøres ved at udlægge komposten over jordbunken, som er gravet op af renden. Det er vigtigt at alle materialerne blandes godt og at der ikke plantes i rent tilførselsmateriale.  Planterenden skal være minst 30 cm. bred og lige så dyb. Hvis den skal drænes, skal den være dybere. Dog skal hullet altid som minimum være samme dybde som røddernes længde, da rødderne ikke må bøjes opad ved plantningen.

Når planterne er sat i jorden, er det vigtigt, at de har så god en kontakt med jorden som muligt. Derfor skal jorden trykkes til med et let tryk med en fod på hver side af planten, samtidig rettes op, så planterne står helt lodret og lige i rækken. Dernæst er det en god idé at vande, så jorden falder godt til omkring rødderne. Planter du om foråret, skal du altid vande efter plantningen. Du kan se det hele i videoen i starten af indlægget.

HUSK PÆLE OG WIRE, HVIS HÆKKEN STÅR VINDUDSAT (SE AFSNITTET OM VIND).

 

Pasning og vedligeholdelse

Renholdelse

Det er meget vigtigt, at bøgeplanter holdes fri for ukrudt rundt om rødderne. Du kan bruge forskellige dækmaterialer som for eksempel barktræfliskakaoskaller eller granitskærver. Et sådant dæklag bevirker, at sollyset ikke når jorden og hindrer dermed at ukrudtsfrø spirer. Flerårigt ukrudt som mælkebøtter, kvikgræs og skvalderkål kan ikke holdes nede med dækmaterialer, så det er vigtigt at fjerne alle rødder fra jorden, før du fylder tilbage i planterenden.

Bemærk at afdækning med flis kræver lidt kraftigere gødskning, da formuldingsprocessen bruger en del af kvælstoffet.

Flis kan også mindske fordampningen af vand fra jorden og herved mindske udtørringen af planterne, når det bliver tørt.

 

Beskæring / klipning af hækken

Bøgehækken skal først klippes, når den mangler ca. 20 cm, i at nå den ønskede højde. Bøgehækken skal nemlig stå med én eller få stammer og lade sidegrenene give tæthed og fylde. Liguster skal derimod have mange grene fra bunden og må derfor gerne klippes som mindre for at forøge tætheden.

Bøgehækken klippes, så den er smal foroven og bredere nedad, så også det nederste af hækken får lys. Herved undgår du, at hækken bliver åben og hullet for neden.

Klipning af bøgehækken foregår normalt omkring Sankt Hans, eller eventuelt i starten af juni. Du kan nøjes med at klippe hækken én gang årligt, men ønsker du en tættere hæk, kan du klippe tidligt – omkring midten af maj – og igen hen i august.

Er hækken blevet for bred, for bar forneden, eller er der huller i hækken, kan man klippe den kraftigt tilbage omkring februar. Efter denne klipning ser hækken ofte meget miserabel ud. Vinterklipning  er en fordel for hurtigt at opnå en flot hæk igen. Når man reducerer toppen, vil roden blive meget stærk og fremkalde kraftig vækst. Vinterbeskæringen bør følges op af gødskning ultimo marts og skal følges op med sommerklipning.

 

Vanding

Bøgehækken er meget sårbar for både udtørring og det modsatte. Det betyder, at der skal vandes i rigelige mængder, når det er tørt – min. ½-1 minut pr. plante, når det er rigtig tørt. Man kan ikke vande for meget, hvis dræningsforholdene er i orden, og det er meget bedre at vande godt igennem 2 gange om ugen end slatvanding, hvor kun det øverste af jorden bliver gennemfugtet, det vand vil fordampe hurtigere, end plantens rødder når at få gavn af vandet.

Du kan med fordel etablere hækken med en siveslange, som du så kan tænde 2-4 timer af gangen, for at vande hækken langsomt, men godt igennem.

Er du i tvivl om, hvornår hækken skal vandes, eller om du har vandet nok, kan du grave et hul i kanten af renden. Er jorden tør under 5-7 cm, skal du vande. Når du har vandet, bør jorden være våd i det meste af renden.

 

Gødskning

Hækken skal først gødes, når der er god vækst i planterne – typisk først det andet vækstår. Gødningen tilføres lige efter løvspring i foråret. Gødningsformen kan være et tyndt lag kompost i 2-3 cm eller hækgødning med 1-2 håndfulde pr. plante.

Hækken gødes hver halvanden måned indtil primo august, hvor der gødskes sidste gang – gerne med en gødning med mindre kvælstof, hvis der anvendes kunstgødning. Gødes der med organisk gødning, gødes der ultimo marts og primo maj.

Så snart hækken har nået den ønskede højde og fylde, gødskes der kun sparsomt.

Se størrelser og priser på Plantetorvet.dk >>

Skadevoldere

Bøgelus ses som små hvide vattotter på bladene, der senere får bladene til at rulle sammen. Under blade med lus ses en blank glinsende hinde på underlaget (lusenes ekskrementer) eller en sort, mat, muggen overflade, når ekskrementerne rådner.
Lusene kommer primært i store mængder med vinden, men ofte vil man kunne vente med at bekæmpe til om foråret. Bladene begynder at rulle hvis planterne er meget angrebet.
I de første år kan planterne skades alvorligt af lus. Lusene bekæmpes når bøgen er i udspring og én gang mere 14 dage senere. På dette tidspunkt har lusene ikke det uldede lag og ligner almindelige bladlus. Lusene kan bekæmpes med det biologiske middel Spruzit. Husk at komme godt ind under bladene, når du sprøjter.
Når planterne er tilvoksede, er lusene kun et æstetisk problem.

Skadelige svampe

Grendød forsages af en svamp og kan bevirke, at en gren eller en hel plante dør. Dette problem er vanskeligt at bekæmpe. Det bedste er at undgå, at planterne stresses (for eksempel ved fejlagtig vanding, gødskning eller klipning) og skifte planter ud, der er alvorligt ramt eller døde. Derudover klippes det syge væk og destrueres.

Honningsvamp ses som flotte gule paddehatte om efteråret i skoven eller i gamle haver.
Honningsvampen er en parasitisk svamp, der svækker eller dræber en lang række især løvtræer, og da dens rod er i et stort jordvolumen, er den umulig at bekæmpe, der kan kun forebygges ved ikke at selv at indføre den ved blad kompost, plantemateriale fra skoven eller plantemateriale fra en have hvor man har set paddehattene. Der kan også forebygges ved at tilføre Mykorrhiza til planterne.

Vildt skader

Om vinteren når føden er knap, kan hjortevildt og gnavere være hårde ved bøgehækken:

 • Rådyrene
  Spiser knopper og de tynde skud.Harerne
  Spiser også tynde skud og knopper og ind imellem bider de bøgegrenene over i( tændstikker ) for at slibe deres tænder Harens bid er skarpt som om kvisten er skåret over hvor råvildter er  flået over.

Råvildt og hare skader kan forebygges ved at smøre planterne med  hjortetaksolie lige inden der kommer sne og frost og evt.  gentage behandlingen om nødvendigt.

 • Musene
  Gør især skade når der ligger et lag sne de kan skjule sig i eller et tykt lag flis, så vil de æde barken af planterne. Er barken ædt hele vejen rundt om planten vil planten dø i løbet af 1-1,5 år men er der lidt bark der forbinder top og rod vil planten gå i stå men måske overleve.

Forebyg ved at fjerne tykt lag flis eller snelag inde ved planterne og bekæmp med anerkendte musemidler.

 • Mosegrise
  Mosegrisene laver gange lige under jorden eller bruger muldvarpens ga
  nge og er derfor svære at se før planterne begynder at vælte. Hold øje med gange og  huller tæt på planterenden.
  Mosegrisene gnaver barken af rødderne og ofte gnaver de rødderne over selv på  udvoksede hækplanter kan de gnave alle rødder over så planten vælter og dør. Både nye og gamle hække kan skades betydeligt.

Mosegrisene bekæmpes med mosegrisemajs som lægges i deres gange om vinteren. Hullet man prikker for at komme ned i gangene med majsene  lukkes med en sten, når der er spist op fodres de igen, når der ikke er forbrug er der ingen mosegrise.
Mosegrisene kan også fanges i sakse eller fælder der sættes over gangene.
Mus og mosegrise optræder med års mellemrum i stor mængde (museår) og det er ofte sådanne år skaderne sker.

 

Held og lykke med din nye bøgehæk.