Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Bring naturen ind i haven

Vil du gerne give naturen en hjælpende hånd? Så er der masser af muligheder - også i en lille have.
Selv de mindste områder kan fungere som oaser og som "optankningssteder" for det naturlige vilde liv 

- og er der små oaser nok, så dannes der grønne korridorer på kryds og tværs gennem hele landet til glæde for de mange insekter, fugle og smådyr som ellers kan have hårde kår i den moderne verden.

På lidt større, sammenhængende arealer, kan du hjælpe de insekter, som har behov for helt specifikke hjemmehørende plantearter for at kunne sætte levedygtigt afkom i verden.
De vil yngle i din have, hvis de korrekte planter er til stede - og hvis de omgivende arealer opfylder ønskerne for "børnehaven", hvilket ofte vil sige, at der skal være tilgængelige områder med let jord, solvarme sten - og drikkevand.
Vand er liv, om der så blot er tale om et lavt fad med ru kant eller med små trædesten, så tørstige insekter ikke drukner. 

Selv hvis du ikke kan tilbyde yngleforhold for alle, vil du være med til at skabe øget biodiversitet ved at lade græsserne vokse sig højere og sætte aks, samt ved at have hjemmehørende og/eller naturidentiske blomstrende planter mellem græsserne.

Det uklippede græs og den visne staudetop er et godt vinterly for de insekter, der ikke kan trække til varmere himmelstrøg om vinteren, ligesom også stendiger, kvashegn og tørvediger er.
Samtidig fungerer de mange tørre frøstande sammen med bær- kogle- og frugtbærende træer, prydbuske og stedsegrønne planter som godt vinterfoder til fugle og andre smådyr, til glæde for biodiversiteten og dermed til gavn for os alle.

Blomstereng fra frø -  i haven eller på fritidsgrunden

Hvis du vil etablere et område med blomstereng fra frø, bør du vælge et areal med sol - og med godt læ. Mange nyttige insekter, især sommerfugle og sværmere, er ikke glade for kolde, skyggefulde og vindblæste arealer.

Mange vælger at anlægge blomsterengen, hvor der tidligere var plæne - enten inddrages hele arealet, eller der kan laves eng i slyngende bånd gennem plænen. Dette kan give en dejlig effekt i haven - og efterlader stadig arealer med klippet græs til leg og solbadning.
Har du besluttet at inddrage dele af et græsareal til blomstereng, bør du starte med at skrælle den eksisterende græstørv af på det pågældende område.
Etableret græsplæne er nemlig en hård konkurrent for blomsterfrø og for de mere nøjsomme vilde græsarter.
Tørvene graves af og køres væk fra området. Brug dem eventuelt til et tørvedige et andet sted i haven. Det bliver humlebierne glade for. Sådan et lavt dige er nemlig en god plads at anlægge et bo i.

På en meget tung og næringsrig jord, kan du med fordel vende 1/4 brolæggersand eller grus i jorden, da det vil give bedre forhold for de vilde frø, der trives bedst på let og næringsfattig jord. Herefter planeres jorden, og du er nu klar til at så.

Naturligvis er det begrænset, hvad man kan og ikke mindst SKAL gøre, for at ændre de bestående jordforhold - vildfrøblandinger findes i mange sammensætninger, passende til forskellige jordtyper og der er også en, der passer til jordforholdene i din have: se udvalget af vilde frøblandinger  

Du kan så vildfrø-blandinger i perioderne august - september, som er den sæson, hvor de fleste vilde planter naturligt vil kaste frø -  og igen fra start april til slutningen af juni.

Frøbanken

Din egen jord er allerede en veritabel frøbank af især græsfrø, men også af mange andre vilde planter - heriblandt nogle af dem vi knapt så gerne vil have: de aggressive græsser og de grådige ukrudtsplanter, som udkonkurrerer de sartere vilde blomster.
Disse frø vil naturligvis også spire, og utallige småplanter vil dukke op mellem de nye frø du lige har sået.
For at de ikke skal komme alt for godt i gang og måske fortrænge de ønskede arter, skal du regne med at måtte udføre nogen håndlugning især i de første to sæsoner, før blomsterengen bliver “selvkørende”.

De forskellige græsarter kan være svære at kende fra hinanden, så det kan virke næsten håbløst at skulle luge i dem - så her introducerer vi blomsterengens lille ven: Liden Skjaller, som snylter på græsserne og dermed holder dem lidt tilbage, til fordel for de blomstrende planter, som vi ønsker os.


Vedligehold 

Den etablerede blomstereng er ikke svær at vedligeholde. Den skal blot klippes én gang om året, lige omkring den tid, hvor det første, største blomsterflor er ved at være overstået - så når de etablerede planter at gro en ny top i løbet af eftersommeren - og ofte kommer endda en del efterblomstring.
Hermed er insekternes vinterly og fuglenes foder sikret påny.

Klip ikke lavere end 10-15 cm. og brug gerne en le, da den er mest skånsom for de mange små dyr, der lever mellem stråene.
Lad afklippet ligge og tørre i en uges tid, inden du fjerner det fra arealet: Herved når  de afklippede blomster og græsser at modne og kaste frø - og en ny generation er på vej.

Har du et rigtigt stort areal med blomstereng, vil du sikkert gerne kunne færdes på arealet uden at skulle træde i græs til midt på lårene. Her kan du sagtens holde en lille hyggelig sti med klippet græs ind gennem arealet, hvis du har lyst. Husk at holde øje med eventuelle uønskede planter, når du går tur på stien - fjern dem, inden de sætter frø.

Afklip skal altid fjernes - også på stien- da det ellers omsættes og frigiver næring til jorden - herved favoriseres de grådige planter - ukrudtet og de kraftigt voksende græsser.
De mere nøjsomme vilde blomster? Ja, de fortrænges af de store og stærke, når jorden bliver for næringsrig.

Med tiden vil du se, at den godt vedligeholdte blomstereng, engstribe eller vildbedet ændrer sig, trods dit vedligehold: Nogle blomster får du flere af, og andre forsvinder lidt efter lidt. Det skyldes, at netop DIN jord har egenskaber, der fremmer denne specifikke sammensætning af planter.


Nej tak

Ved du allerede nu, at engen ikke er løsningen for dig - enten af pladsmæssige årsager, af vedligeholdsmæssige - eller fordi du ikke bryder dig om udseendet af den store vilde eng i din have,  så ligger løsningen lige for: Det behøver nemlig hverken at være pladskrævende, besværligt eller rodet at være helt vild i haven - læs artiklen, se videoen og bliv inspireret