Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Blomsterblanding til LAR

 • Arter med høj fugttolerance
 • LAR = Lokal Afledning af Regnvand
 • Indeholder også tørketålsomme arter
 • Plantehøjde: 60-120 cm.
 • Flerårige blomster med god konkurrencekraft

Indhold: Dansk navn, Latinsk Navn

 • Dagpragtstjerne, Silene dioica* 
 • Alm. mjødurt, Filipendula ulmaria
 • Hjortetrøst, Eupatorium maculatum
 • Kattehale, Lythrum salicaria
 • Akeleje, Aquilegia vulgaris*
 • Eng storkenæb, Geranium pratense*
 • Trævlekrone, Silene flos-cuculi
 • Fredløs, Lysimachia vulgaris
 • Hulkravet kodriver, Primula veris
 • Sibirisk Iris, Iris sibirica
 • Blodrød storkenæb, Geranium sanguineum*
 • Aksærenpris, Veronica spicata
 • Engkarse, Cardamine pratensis
 • Skov-forglemmigej, Myosotis sylvatica*

Angiv antal

Samlet pris

1.695,00 kr.

Bemærk dette er en sæsonvare som leveres i perioden fra uge 10 til uge 40

Flerårige blomster til LAR:

Blomsterne i blandingen har en god konkurrencekraft under fugtige forhold. Arter som blodrød storkenæb, akeleje og dagpragtstjerne tåler samtidig tørre forhold i et vist omfang. Jordbund og plejeforhold afgør hvilke arter, der kommer til udtryk i den endelige plantebestand.

Såning:

Såtidspunkt: april-maj og august-september.
Udsædsmængde 1,5 kg pr. 1000 m2. 

Pleje:

Blandingen må aldrig gødes. Skal slås i ca 10 cm højde én gang årligt i slutningen af august. Afklippet skal fjernes.

Let it bee

Med denne pose blomsterfrø kan du være med til at sikre mad og levesteder for livsvigtige, hjemmehørende insekter i din have eller på din altan.

Sådan etablerer du en nektar- og pollenrig smuk oase:

 • Let it bee sås optimalt i april-juni eller august-september.
 • Fjern græs og ukrudt på arealet. Der kan godt stå enkelte buske eller små træer. 
 • Løsn jorden godt. 
 • Riv jorden plan og fjern større sten, rødder m.m.
 • Så nu Let it bee-frøene i dit bed.
 • Tryk frøene fast i overfladen med dine hænder, en rive eller en tromle.
 • Vand herefter dit bed og sørg i tørre perioder for at vande, indtil frøene er spiret frem.
 • Fjern løbende uønskede arter, som f.eks. tidsler eller græs.

Bland gerne frøene med granulat til udsåning, så bliver udsåningen nemmere og mere jævn.

Sammen med insekterne kan du nu nyde dit bed hele sommeren. Når bedet afblomstrer til efteråret, bør du klippe det og fjerne afklip. Dels for at forebygge

uønsket ukrudt, dels for at give mere lys til jordbunden til næste blomstringssæson.

Tak, fordi du er med til at gøre en forskel.