Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Såning af græs – Få mest ud af din nye græsplæne!

Når der skal anlægges en ny græsplæne er det ekstremt vigtigt for et godt resultat at alt forarbejdet bliver udført korrekt, så som jordbundsforhold, planeringen, det korrekte græsfrø mv. så der er mange forhold der skal tages hensyn til. Du kan her læse mere om hvordan du får mest ud af din nye græsplæne. 

Jordbehandling

Det er vigtigt at være omhyggelig med tilberedningen af jorden inden såning for at opnå en god slidstærk græsplæne. Såvel muld som råjord skal have en passende porøsitet, for at nedbøren kan sive ned i jorden, og så græssets rødder kan vokse uhindret. Grubning og dybdeharvning er ofte nødvendigt. Vækstlaget bør være mindst 20-25 cm.
Har du brug for at få forbedret jorden, kan du på Plantetorvet.dk købe en god havekompost, som skal iblandes den eksisterende jord. Er der behov for at forny vækstlaget helt, kan du bruge vores supermuld eller gartnermuld, som lægges ud i de øverste 7-10 cm. 

Muld og kompost kan leveres på flere måder afhængig af mængde, samt hvor i landet der skal leveres. De mest almindelige metoder er løse læs, hvor mulden enten tippes af eller grabbes ind hvor den skal bruges, eller levering i big-bags.

Planering

Græsplænen behøver ikke at være vandret, men den skal være jævn. Er der behov for større terrænreguleringer, bør disse foretages ved planering af råjorden, hvilket betyder, at muldjorden først fjernes og siden læsses tilbage igen, når reguleringen er færdig.

Jordbundsforhold

Græsplæner lykkes bedst, når de anlægges i sandmuldet jord. Lerholdig jord kan med fordel tilføres et lag sand på 10-15 cm. Tilførsel af sphagnum er normalt ikke nødvendig. Sand og muld blandes grundigt til et ensartet lag uden jordklumper. Herved kan der opstå bløde pletter eller luftlommer, som fjernes ved at gå med små overlappende skridt over arealet. En havetromle er uanvendeligt til dette formål. Jordbehandlingen bør altid foregå i passende tør jord.

Forberedelser til såning

Inden græssåning må arealet finplaneres. Brug en lang planke eller en stige til kontrol af planeringen. Når planeringen er tilfredsstillende, rives arealet, så der forekommer et par cm. løs muld. Jordklumper, sten, ukrudt m.v. fjernes.

Såning af græs

Det tilrådes at blande frøet godt igennem inden såning. Frøet kan sås med hånden eller med maskine. Frøet deles i 2 lige store portioner som sås på langs og på tværs af arealet. Tillige med græsfrøet bør tilføres gødning – gerne en organisk plænegødning, som du bl.a. kan finde på Plantetorvet.dk . Frø og gødning dækkes med 5-10 mm. jord ved let rivning. Tromling med glat tromle frarådes, men en gittertromle er velegnet.