Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Sådan sår du græs: Få mest muligt ud af din nye græsplæne

Når den nye plæne skal anlægges, er det fristende at springe hurtigt til såningen - det færdige resultat er dog afhængigt af, at forarbejdet bliver udført korrekt.

Der er mange forhold der skal tages hensyn til. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du får mest ud af din nye græsplæne. 

  • Jordbundsforhold
  • Planeringen af jorden
  • Den korrekte type græsfrø

Sådan forbereder du jorden før såning af græsfrø

 Mulden du sår i, skal være porøs, så nedbør kan sive ned og græssets rødder kan vokse uhindret. Grubning og dybdeharvning er ofte nødvendigt ved nybyggerier, hvor jorden kan være sammenkørt efter kørsel med større maskiner eller opbevaring af tunge byggematerialer. 

Muldlaget over råjorden bør ikke være under 15-20 cm. Græsplæner lykkes bedst, når de anlægges i sandmuldet jord. Plænedress er velegnet som toplag, især hvor jorden er mindre ideel. 

Alternativt kan en lerholdig jord forbedres med tilførsel af et lag bakkesand, som fræses ned.
På større arealer kan anvendes traktorfræser med stennedlægger. Mindre arealer må rives, så sten, jordklumper og rødder er væk fra overfladen. Riv to gange, både på langs og på tværs.
Herefter vil der ofte være bløde pletter eller luftlommer i muldlaget.
Jorden må derfor komprimeres let og ujævnheder udjævnes.

Komprimeringen kan udføres ved let tromling eller ved at gå med små overlappende skridt på kryds og tværs over arealet. Ujævnheder kan fjernes ved at trække en palle i et tov hen over arealet, både på kryds og tværs. Herved trækkes jorden af tuerne og efterlades i sænkningerne.
Jordbehandlingen bør altid foregå i passende tør jord og aldrig i regnvejr.

Græsplæner behøver ikke at være vandrette, men de skal være uden større ujævnheder. Kommer der sten til overfladen ved jævningen, må du rive påny.  Riv to gange, både på langs og på tværs.

Såning af græs

Køb kvalitetsfrø og brug den mængde der står på pakningen - typisk 2,5 – 3 kilo pr. 100 kvadratmeter. Græsfrø kan sås ud med hånden eller med maskine.  

Gødningsspredere er også velegnede til udsåning af græsfrø Frøene deles i 2 lige store portioner og sås ud henholdsvis på langs og på tværs af arealet. Det giver den jævneste såning, og dermed det flotteste resultat.

Det er en god ide at køre området over med en gittertromle?, når græsfrøene er sået. Herved sikres det at græsfrøene har god kontakt med jorden, hvilket giver de bedste betingelser for en jævn fremspiring.

 Husk:
Plæner der etableres i sensommeren og efteråret gødes først efterfølgende forår. Plæner der etableres i forsommeren, gødes ikke før de er så langt fremme, at du kan klippe første gang.