Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Giv de nye prydbuske den bedste start

Næsten alle haveejere har prydbuske i haven.  Efter hækken er plantet og plænen er sået, er frugttræer og prydbuske ofte det første, som den nybagte haveejer vælger.
Har du overtaget en etableret have, står der helt sikkert også blomstrende buske i den - og der kommer bestemt flere til i løbet af havelivet.

Med artiklen her, kommer dine nyindkøbte buske - både store og små - ikke blot i jorden, men GODT i jorden, så de hurtigst muligt kan komme til at glæde os med deres blomster, blade, frugter og høstfarve. 


Velkommen i haven

Når du køber planter fra Plantetorvet.dk, leveres de direkte til din dør - eller i hvert fald til kantstenen.
Mindre buske er pakket i kasser og større buske er oftest pakket i net, ligesom juletræer, eller de har fået grenene bundet ind med snor.
Pak ud straks efter modtagelsen.

Net åbnes i bunden og trækkes forsigtigt af over toppen på træet, og snore vikles af nedefra og op.
På denne måde undgår du at brække grene eller småkviste af.
Skulle der brække en enkelt kvist, er ulykken ikke større end at du blot med en skarp beskæresaks skal klippe bruddet rent - altså den brækkede kvist af - ved nærmeste knop.

Mindre buske tages forsigtigt ud af kassen. Ofte er det bedst at skære siden på kassen op i stedet for at løfte planterne op: hvis planternes grene er blevet filtret sammen under transporten, risikerer du at brække tynde grene og kviste, hvis du forsøger at løfte lodret op.

Nogle buske er bundet op til en lille stok. Dette sker af produktionstekniske årsager og den kan blot fjernes inden plantning. Skær alle båndene over, og træk stokken lodret op.

Hvis ikke du planter med det samme, skal planterne stilles i læ og skygge og potteklumperne holdes fugtige indtil du kan plante. Særligt i tørre eller blæsende perioder af vækstsæsonen er det vigtigt at holde planterne fugtige.
Er det frostvejr, så du ikke kan plante med det samme, skal der også påpasselighed til - læs mere her.


Hvor skal de stå?

Ja, dét er et godt spørgsmål, fordi buske er lige så forskellige som mennesker, så det korte svar er naturligvis, at de skal stå dér hvor vækstbetingelserne passer dem.
Et impulskøb af en flot busk kan måske betyde, at du ikke er HELT sikker på, hvordan den egentlig vil have det. Så må du læse lidt om plantens natur eller spørge gartnerne: vi ved det helt sikkert og vejleder gerne - bare skriv til os.

Det eneste der er helt sikkert er, at de nye buske ikke skal stå i et lille hul midt i plænen.
Selv om gamle, veletablerede buske og træer kan vokse dér og se glade og frodige ud, forholder det sig anderledes med nye, unge planter.

Græsplæne og etableret, flerårigt ukrudt udgør nemlig en af de farligste konkurrenter for en ny plante. Plænegræssets rod bliver hurtigt flere gange større end toppen og både græs og flerårigt ukrudt koloniserer omgivende jord som en tæt måtte, der opsuger al vand og gødning, der ellers skulle have gavnet din nye plante.  

Frihold derfor et areal på mindst 80 cm. i diameter for al græsagtig vækst og alt flerårigt ukrudt som skvalderkål, nælder, senegræs o.l. så din nye busk ikke skal kæmpe for sit liv - eller risikere at blive påkørt af plæneklipperen på regelmæssig basis.
Har du lyst, kan du sagtens plante et kønt bunddække under og omkring din nye busk - eller lave stauder. Deres rodnet er ikke nær så grådigt, busken kan sagtens etablere sig deri - og du kan slippe for at luge (næsten).


Et ordentligt hul i jorden!

Det er vigtigt, at det hul, du graver til din nye busk, er rigeligt stort. Hvor stort hullet skal være afhænger af, hvor stor rodklumpen på busken er. Det skal som minimum være tre gange så stort som rodklumpen i både dybde og bredde.
Løsn bunden med en greb. På den måde bliver det nemmere for rødderne at etablere sig i jorden.

Mens du graver, kan pottegroede buske passende stå i en spand vand, så klumpen er godt mættet af vand, inden du planter. De rigtigt store buske, som er på klump, må ikke sættes i blød: det opløser klumpen. De må vandes ekstra godt, når først de står i jorden.

Fyld også plantehullet med vand. Når det er trukket ned i jorden, ved du, at drænet er i orden og du er klar til at plante - eller til at banke opbindingspæle i!
Små buske, hvis rodklump er stor i forhold til plantens højde, behøver ikke opbinding. Men de store, solitære buske på klump, som er væsentligt over 100 cm. høje og brede, de behøver en stok eller tre - og en jutesele.  Ofte vil det være nemmest at banke pælene i inden plantning, for ikke at de mange grene skal komme i karambolage med hammeren. Læs mere her, om de store prydbuske.

NU planter vi altså! Læg en del af den opgravede jord i bunden af hullet, så rodklumpen kommer til at stå i den korrekte højde i hullet: overkanten på potteklumpen skal være i højde med jordoverfladen eller max. 1-2 cm. under. Planter med klumplærred, skal beholde lærredet på og skal plantes så dybt at knuderne på lærredet kommer 2-3 cm. under jorden.

Fyld op med jord omkring rødderne til busken står fast, træd let til, så der er kontakt mellem rodklump og jord - og vand så.
Nu synker jorden ofte lidt sammen - fyld på igen, til den rette højde og træd atter let til.
Nu står din busk, som den skal og skal blot vokse og bringe glæde, duft og farver i din have,


Efter plantningen - hvad så?

Naturligvis vander du efter, når du har plantet - men hvad med bagefter?
En ung busk skal vandes regelmæssigt og tilstrækkeligt i mindst det første år efter udplantning - gerne mere.
For hver gang din plante mangler vand, vil etableringen sættes i stå. En plante der er korrekt vandet, vil  hurtigt sætte rødder ud i den nye muld, og i takt med at rødderne vokser ud i jorden bliver vandingsbehovet mindre.

I tørt, varmt og blæsende vejr, samt når nyvæksten er stor, bør du holde meget øje med buskene: den nye, bløde top fordamper meget vand.
Enkeltstående buske kan med fordel få en flad vandingspose som kan frigive vandet løbende, så det ikke går til spilde, men hver eneste dråbe optages af rødderne. Læs mere her, om vanding med system.Hvad med gødning?

Gødskning af veletablerede buske, som ikke beskæres voldsomt eller på anden vis mister større mængder af organiske materiale i form af frugter, blade og stilke, blomster og grene, kan i reglen klare sig med den næring der er i jorden og som hvert år frigives ved omsætning af nedfaldne blade osv.

Unge buske kan gennem etableringsfasens første 1-2 år have brug for en hjælpende hånd i form af kompost og/eller gødning - og lugning!
Det nytter nemlig ikke at vande og “fodre” en ny plante, som samtidig står i græs eller etableret ukrudt, for der er i så fald nogen der tager først hver eneste gang, både af vand og næring - og det er IKKE din nye, dyrt indkøbte plante.

Har du lagt træflis ud, for at undgå ukrudt? Så husk, at flis bruger af det tilgængelige kvælstof i forbindelse med nedbrydningsprocessen - herefter frigives det igen.
Unge buske med flis under, kan derfor få brug for lidt ekstra kvælstof i de første par år.
Læs her om valg af gødning.

Har du mod på projektet nu? Ellers husk, at Plantetorvets gartnere altid er klar til at besvare spørgsmål. Også om sortsvalg, plantesammensætninger og haveplaner. Bare skriv til os - det er helt gratis!