Plantetorvet.dk
Indkøbskurv
Din kurv er tom

Plantning og pasning af æbletræer

Det er ikke uden grund at æbletræer er de mest solgte frugttræer i Danmark. Blå himmel, summende bier og blomstrende æbletræer - så bliver det ikke meget bedre, vel? Det skulle da lige være, når du senere på året kan plukke et sprødt og saftigt æble fra dit eget træ!

Det kan være svært at vælge blandt alle de æblesorter, der findes på markedet og for at få det træ, der passer til netop dig og din have skal du på forhånd afgøre med dig selv, hvilken type æble du ønsker og hvilke forhold du kan byde det. Sorterne der trives i det danske klima, uden sprøjtning og under de forhold de gives i privathaver, er ikke nødvendigvis de samme sorter, som dem du kan købe i supermarkedet.

Tænk over sundheden, størrelsen, bestøvning, modningstidspunktet, form, anvendelse og smag. Har du mulighed for det, så prøv at smage på de forskellige danske sorter, feks. hos naboer, venner eller i de lokale frugtplantager, der sælger frugt til private

Udvalget af æbletræer kan variere med sæsonen og er altid størst om efteråret. Det aktuelle sortiment kan ses her


Grundstammen på æbletræer

Et æbletræ formeres ved podning. Man kan nemlig ikke bare så en kerne og regne med, at det bliver identisk med moderen, tværtimod vil mange frøplanter være væsentligt forskellige fra moderplanten og sågar af væsentligt ringere spisekvalitet.
Skal man bevare en sorts egenskaber, må man derfor pode en kvist eller en knop af den ønskede sort på en grundstamme. Så liver det nye træ en tro kopi af det træ, som gartneren tog podekvisten fra.

Med grundstammen kan man bestemme træets maximale væksthastighed, ligesom man kan hjælpe det til større modstandsdygtighed mod visse sygdomme.
Grundstammen bestemmer hvor meget træet KAN vokse - du bestemmer, gennem pasningen, hvor meget det reelt kommer til at vokse.

Til parcelhus haverne er det typisk en middel eller svagtvoksende grundstamme,  der bruges til æbletræerne,  men på sandede eller ringe jorde kan der med fordel bruges en kraftigere grundstamme. 

De mest anvendte grundstammer 

 • M-7 og MM106 er begge moderat voksende og de mest anvendte grundstammer til de æbletræer der forhandles i Danmark. 
 • M-9 er meget svagtvoksende og træer podet på denne betegnes som dværgtræer.
 • Vildstammer er meget kraftigt voksende grundstammer. Træer podet på denne bliver typiske meget høje, og det kan derfor være svært at nå æblerne. Der kan gå 6-8 år før de første frugter viser sig. Vildstammerne er meget hårdføre og vil derfor kunne bruges på sandede og næringsfattige jorde, hvor træet bliver knap så højt.

Et familietræ består af et modertræ, hvor der er  podet flere forskellige æblesorter på. Her er grundstammen altid M7 eller MM106. Du kan med andre ord ikke få et dværg-familietræ, og heller ikke et kæmpestort frøstamme-familietræ.
Planter du et familietræ er bestøvningen sikret og du får frugtmodningen fordelt over en længere periode, hvorved risikoen for "frugtpukkel" svinder - i stedet for mange kilo af én sort, som måske endda skal spises hurtigt for ikke at miste spisekvalitet, har du nu tre sorter, der modner fortløbende og kan spises i takt med modningen . Familietræer er derfor et oplagt valg, hvor du kun ønsker eet eneste æbletræ i haven. Familietræet bliver dog sjældent så smukt i faconen som træer med kun én sort på, da hver enkelt sort har sin helt karakteristiske vækstform.

Bestøvning af æbletræer

Alle æbletræer kræver en bestøver indenfor så overskuelig afstand,  at bierne vil fragte pollen fra det ene træ til det andet. Som tommelfingerregel bør afstanden til en bestøver være under 100 meter, om end bestøvning undertiden ses selv om afstanden er større.
Æbletræer med overlappende blomstringsperioder bestøver hinanden. To træer af samme sort kan aldrig bestøve hinanden. Paradisæbler er generelt også fine bestøvere for spiseæbler (og omvendt) og i erhvervsmæssig frugtavl planter man af denne årsag ofte paradisæbler mellem æbletræerne.

Enkelte æblesorter er triploide. Det vil sige, at træet har et ekstra kromosomsæt.
Triploide sorter har sterilt pollen og er derfor ikke egnet som bestøversorter.
Dette er gældende for bla. ‘Belle de Boshoop’, ‘Holsteiner Cox’, ‘Jonagored’ og ‘Rød Gråsten’
Paradisæbler har en lang blomstringsperiode og er derfor meget velegnet som bestøver. 


Plantning af æbletræer - hvornår og hvordan?

Som udgangspunkt er efteråret den bedste plantetid, da jorden er varm og tjenlig efter sommeren, mens vejrguderne ofte er så venlige at hjælpe med vandingen, så de nyplantede træet hurtigt etableres.
Pottegroede træer kan dog plantes hele året rundt, blot der ikke er frostskorpe på jorden eller så tørt at jorden kun vanskeligt kan bearbejdes og holdes opvandet. Der er derfor intet til hinder i at plante i forårssæsonen, blot du husker vandingen i den følgende sommer.

Æbletræer trives bedst på en solrig vokseplads med veldrænet, ikke for tung jord. En jord, som er meget fugtig/vandlidende i vinterperioden, kan øge risikoen for frugttrækræft på træer, der er modtagelige herfor.
Æbletræer tåler en del vind og kan for så vidt sagtens vokse på mere vindudsatte steder, men ønsker du at få det fulde frugtudbytte, anbefales en vokseplads med lidt mere læ.

Du bør aldrig plante et æbletræ, hvor der tidligere har stået et, da der opstår jordtræthed med kernefrugt efter kernefrugt og eventuelle jordbårne sygdomme kan føres videre til det nye træ. 

 • Grav et stort hul, ca. 3 gange så stort som træets rodklump. Løsn godt i plantehullet og tilføj evt. jordforbedring.
 • Fyld hullet med vand. Når jorden har opsuget vandet sættes træet i hullet og der fyldes op med jord. 
 • Vær opmærksom på at podestedet under ingen omstændigheder må komme under jord, men skal være ca. 10 cm. over jordoverfladen.
 • Vand og træd jorden til så rødderne får god jordkontakt.
 • For at undgå konkurrence om vand og næring, holdes jorden efterfølgende fri for græs og ukrudt i en diameter mindst 80 cm i diameter.
 • Vand efter behov i vækstsæsonen og i så store mængder at vandet når langt ned i jorden. Vandingsposer anbefales, da de frigiver vandet så langsomt at træet kan nå at forbruge det hele. 
 • Træet bør i hele etableringsfasen være korrekt bundet til stok, da vindtræk i kronen kan medføre at rødderne kun vanskeligt etableres.


Gødskning af æbletræer

Gød første gang i marts/april afhængig af vejret. Brug gerne en organisk gødning, som frigiver næringen langsomt. Gød herefter med 4-6 ugers mellemrum, afhængig af jordtypen. Efter 1. august bør der ikke gødes mere.

Beskæring af æbletræer

Beskæring af et æbletræ er ikke nødvendigt, for at få æbler: Et ubeskåret træ giver kilovis af frugter - ofte så mange, at det enkelte æble bliver lille eller knapt så velfarvet, som man kunne ønske sig.
Formålet med en beskæring af dit æbletræ, er derfor at sikre, at kronen er så luftig, at der kommer lys og luft til alle frugter. Husk derfor, at enhver gren, der skæres over, vil give mindst tre nye grene  -de såkaldte vanris - mens en gren der fjernes ved dens udspring, aldrig vender tilbage.  Beskæring sker derfor bedst som følger:

 • Hvis grene eller skud viser tegn på sygdomme i barken, bør de fjernes ved deres udspring eller ved nærmeste raske sidegren.
 • Hvis to grene krydser hinanden, fjernes den dårligst placerede.
 • Hvis to grene vokser helt parallelt (som på billedet herover) da fjernes den dårligst udviklede ved sit udspring.
 • Vokser sidegrene ind gennem kronen, bør de fjernes ved deres udspring fra hovedgrenen.
 • Fjern max. ⅓ af bladmassen. Er der behov for en kraftigere beskæring, bør denne foretages over flere gange.
 • Vandrette grene blomstrer mest og får derfor flest frugter, hvorfor man med fordel kan tvinge unge grene ned i vandret, fx ved nedbinding eller ved at hænge en lille vægt i grenen.

Det optimale tidspunkt for beskæring af æbletræer er i sommerperioden, hvor træet er i god vækst og derfor heler beskæringssårene hurtigt. Således minimeres risikoen for svampeangreb.
Mindre beskæringer kan dog sagtens finde sted i vinterperioden, hvor det undertiden kan være nemmere at se grenstrukturerne.

Har du brug for råd til haven?  Spørg gartneren